Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Pozývame všetkých pomáhajúcich profesionálov, ktorí pracujú v sociálnej oblasti, s rodinami v ohrození, v oblasti sociálno-právnej ochrany detí, ale aj v školstve a zdravotníctve na odborný seminár, realizovaný formou zážitkového vzdelávania s názvom: Sociálna diagnostika - využitie a aplikácia konceptu vzťahovej väzby v sociálnej diagnostike. 

 
Oboznámite sa s konceptom vzťahovej väzby, konceptom spracovania strát, budeme sa venovať chudobe ako fenoménu, ktorý ovplyvňuje situáciu rodín, pozrieme sa na vlastné zdroje a limity, ktoré ovplyvňujú našu prácu s klientom, čaká vás množstvo aktivít, kazuistiky a samozrejme priestor na zdieľanie skúseností a inšpirácií.

 

V roku 2015 tento seminár absolvovalo aj 520 sociálnych pracovníkov z oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

Termín: 27. - 28.11.2018

Rozsah: 2 dni

Príspevok: 80 eur

Min počet účastníkov: 10

Kontaktná osoba: lucia.ziakova@navrat.sk 

 

pdfPozvánka_na stiahnutie.pdf

 

docxZáväzná_prihláška.docx 

 

Lucia Žiaková