Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Od roku 2010 sa cielene zameriavame na osvetu a rozpoznávanie závažných okruhov ťažkostí detí, ktoré dostali názov poruchy fetálneho alkoholového spektra FASD.

 

Janko má 8 rokov a jeho spolužiaci ho častujú názvami : nemehlo, kripeľ, idiot. Jeho učiteľka o ňom povie, že je neposlušný. Jeho pestúnska mama sa v rozhovore o ňom rozplače: „Musím mu aj stokrát hovoriť, čo má robiť a on? Každý deň akoby sme sa učili tú istú vec znova.“ 

 

Poruchy fetálneho alkoholového spektra sú často u detí nepodchytené a nediagnostikované a tak ich rodičia alebo iní opatrovatelia, učitelia i okolie im nedokáže rozumieť. Miesto podpory a začlenenia týchto detí sa často spúšťa začarovaný kruh: ich správanie býva považované za neposlušnosť, vzdor, neprijímanie pravidiel a pod. A to má zvyčajne následok pre dieťa: neprijatie alebo nedostatočné prijatie najbližšími, ale aj komunitou, separácia, izolácia. Pre dospelých to môže mať tiež následok: pocity frustrácie, vyčerpania, opakovaného sklamania a pocity zlyhania. 

 

Mnohé z detí s uvedenými ťažkosťami sú deti v systéme náhradnej starostlivosti. Mnohé žijú so svojimi rodičimi a niekedy sa obe strany míňajú v očakávaniach a trápia sa. 

 

Každé dieťa potrebuje pre svoj život vzťah s dospelým, vzťah v ktorom sa dospelý cíti ako kompetentná osoba a vie byť potom milujúci a starostlivý. Rodina potrebuje, v prípade neistôt, podporu svojich blízkych, komunity a chápajúcich profesionálov. Preto v Návrate podporujeme rozvoj tejto témy a služieb patriacich k nej. 

 

Poruchy fetálneho alkoholového spektra patria medzi vrodené ťažkosti. Viac o nich a ich diagnostike sa môžete dočítať v tomto článku.


O podpore zo straný odborníkov Návratu si môžete prečítať v tomto článku.

 

9.septembra každoročne je Deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme. V tomto roku sme pri tejto príležitosti v Banskej Bystrici v prvom septembrovom týždni zriadili 3 osvetové miesta, aby sa čo najširšia verejnosť mohla o tejto téme dozvedieť. Na našich pracoviskách môžete v tieto dni vidieť kolegov s pripnutou fialovou stužkou stužkou, ktorá symbolizuje našu podporu a angažovanie v tejto téme. Môžete tak urobiť aj vy.

 

Kde v Banskej Bystrici nájdete osvetové miesto k tejto téme?
Komunitné centrum na Fončorde.
Komunitné centrum v Sásovej.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ružová ul.

 

Ako sa dá predísť ťažkostiam fetálneho alkoholového spektra? Jednoznačnou prevenciou týchto ťažkostí je absolútne nepitie alkoholu v čase celých deviatich mesiacov gravidity. Teda: 0 promile počas celých deviatich mesiacov.

 

Návrat predáva dve publikácie o tejto téme s názvom FAScinujúce deti a Dieťa s FASD (Diferenciálna diagnostika a základy terapie). Nájde ich na našej stránke.

 

Mnoho informácii sa dozviete aj z diskusie z 9.septembra 2017, ktorá mala názov: Ako sa žije deťom s FASD?

Organizácia Fascinujúce deti aj tento rok usporadúva verejnú diskusiu, ale tentokrát s názvom Dieťa s FASD v inkluzívnej triede.

 

Dana Žilinčíková, koordinátorka Centra Návrat v Banskej Bystrici