Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

V Návrate sme sa rozhodli urobiť po rokoch prieskum verejnej mienky.

Kladené boli dve otázky:

1.Viete si predstaviť situáciu, že by ste si adoptovali alebo vzali do pestúnskej starostlivosti dieťa z detského domova?

2.Mohlo by byť dieťa, ktoré by ste si adoptovali alebo vzali do pestúnskej starostlivosti rómskeho pôvodu?

 

Kedže sme prieskum s týmito istými otázkami robili aj v roku 2006 (MVK) mohli sme porovnať výsledky s rokom 2018 (FOCUS). Poprosili sme sociologičku Lýdiu Marošiovú, aby nám urobila porovnanie oboch rokov. A toto je výsledok

 

Graf 1

 

Graf 2

 

 

Podľa Marka Roháčka predsedu Návratu by sa dali výsledky prieskumu interpretovať nasledovne:

 

“Z dlhodobého hľadiska sa počet ľudí, ktorí zostávajú nevtiahnutí do témy náhradného rodičovstva, pohybuje okolo 40% („neuvažovali, že by si dieťa adoptovali/ vzali do pestúnskej starostlivosti...“, GRAF č.1). Tieto dve pätiny ľudí tak zostávajú potenciálnou skupinou, s ktorou je vždy vhodné „pracovať“.

 

Negatívnym dojmom pôsobí vývoj postojov verejnosti k vlastnému učineniu adopcie či pestúnstva - počet ÁNO klesá a NIE stúplo citeľne. Pripísať to zhoršujúcej sa spoločenskej atmosfére, atomizácii spoločenstiev a sociálnej neistote je možné, ale môže to byť len čiastočné a zjednodušené vysvetlenie.”

 

Predseda Návratu, Marek Roháček zhrnul svoj pohľad na výsledky prieskumu v texte na blogu DenníkaN.

 

Interpretáciu nášho prieskumu redaktorky DenníkaN Rie Gehrerovej si môžete prečítať v tomto článku.

 

Kompletnú správu vám v prípade záujmu môžeme poskytnúť. Kontaktujte nás na adrese: anna.kratochvilova@navrat.sk