Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

 

HRANICE

                   (v komunikácii, vo vzťahoch a v nás)                                                        

poradensko- zážitkový pobyt pre náhradné rodiny (NOS) 25.- 28. august 2018

 Čo vás čaká:

  • vzájomné zdieľanie v bezpečnom kruhu ľudí, ktorí sú "na tej istej lodi"
  • o téme hraníc (prečo ich deti i my dospelí potrebujeme, ako ich (u)strážiť, ako ich neznevážiť tomu druhému, ako ich objaviť a citlivo posúvať
  • možnosť individuálnych konzultácii s nami (podľa vašich potrieb)
  • rozhovory o radosti a nádeji
  • dobre jedlo a veríme, že aj oddych na brehu jazera, či kopčeku...

 Program bude členený na

 

- rodičovské skupiny (vzdelávanie, hovorenie o dôležitých témach, komunitadoobedný a večerný program)

- detské skupiny (tvorivé a hrové aktivity- v čase rodičovských skupín)

- spoločné aktivity (vonku) pre celé rodiny

- voľný čas v prírode

 

Ubytovanie a strava

 

PENZIÓN POD SITNOM, Počúvadlianske jazero

 

 Príspevky :

- ubytovanie a strava: dospelá osoba-54,- € - na celý pobyt

- ubytovanie a strava detí: symbolický príspevok rodičov na každé dieťa 5,- EUR, ostatné výdavky uhradí Návrat zo získaných zdrojov

 

Začiatok a koniec pobytu:

- začíname v sobotu ubytovaním do 15,00, končíme v utorok obedom o 13,00

 

Doprava:

- doprava účastníkov pobytu je na ich vlastné náklady samostatne

 

Odborný personál:

Na pobyte budú prítomné 2 psychologičky, 2 terapeutky, 1 sociálny pracovník a 3-4 dobrovoľníci pre podporu detí, špeciálny hosť: koučka a trénerka tréningu efektívnej komunikácie

 

Podmienky pre prihlásenie a platby

 - do 20. júna sa treba záväzne prihlásiť emailom na

- Záujemcovia sú zaregistrovaní na pobyt po potvrdzovacom emaily.

- Platby za pobyt môžu byť uhradené v dvoch splátkach, 1. splátka 50 % nákladov do 30.júna, 2. časť splátky do 1.augusta 2018. Storno poplatky je možné uplatniť: najneskôr 14 dní pred pobytom vo výške 100%.

- prosíme uhradiť poplatok za účastníkov pobytu prevodom na číslo účtu

 IBAN: SK14 3100 0000 0040 0045 8116

 variabilný symbol 2508

 

Čo budeme potrebovať

 

- pohodlné oblečenie do lesa i do vody

- dobrú náladu

                                      

Teší sa na Vás

tím Centra Návrat v Banskej Bystrici

pozvanka hranice

 

 pdfpozvanka_pobyt_hranice.pdf

docxpozvanka_pobyt_hranice.docx