Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

 

Pozývame Vás na seminár pre učiteľov, špeciálnych pedagógov a školských psychológov, ktorí sú v kontakte s deťmi žijúcimi v adopcii, v pestúnstve, v detskom domove,  alebo s deťmi, ktoré zažili náročné životné situácie v prvých rokoch života.

 

Lektorka: Lucia Žiaková (psychologička)

Kedy: 26. 11. 2019, 9,00 - 13,00 h

Kde: Makovického dom, Žilina

Prihlasovanie emailom do 20. 11. 2019  na  eva.stankova@navrat.sk

Príspevok účastníka: 5,- €

 

Obsah seminára

Zážitkový a vzdelávací seminár Atlas bezpečia je pomôckou, ako byť v škole oporou dieťaťu, ktoré v ranom veku zažilo traumu. Dnes je už v bezpečnom prostredí, ale prežité skúsenosti zostali. Týka sa to aj detí z pestúnskych a adoptívnych rodín, detí z detských domovov, detí, ktoré priskoro zažili odlúčenie. Seminár poskytne prehľad, ako vnímať deti, ktoré v najzraniteľnejšom období života prežili nepriaznivé a nebezpečné situácie (strata biologických rodičov, zmeny výchovných prostredí, násilie, zanedbávanie, opustenosť...), a ako tieto situácie ovplyvnili ich prežívanie a správanie (pamäť, logické myslenie, pozornosť, schopnosť učiť sa, reguláciu emócií a uspokojenie svojich potrieb a pod.).  Spolu s účastníkmi hľadáme cesty, ako týmto deťom porozumieť a  pomôcť im. Účastníci seminára dostanú publikáciu Atlas bezpečia (súbor odporúčaní a návodov ktoré sa dajú využiť priamo na vyučovaní). Atlas bezpečia obsahuje aj originálny príbeh O zranenom levovi,  s komentármi pre učiteľov.

 

Lektorka Mgr. Lucia Žiaková

Pôsobí ako psychologička a koordinátorka v Centre Návrat v Banskej Bystrici. Venuje sa náhradným rodinám, ktoré chcú prijať alebo už prijali dieťa. Pracuje aj s ohrozenými rodinami, so školami, s dobrovoľníkmi. Skúsenosti s podporou detí a ich blízkych rada odovzdáva ďalej. 

 

Ďalšie informácie

Organizátori:   Tilia, o. z., Rajec, Centrum Návrat Žilina, Návrat, o. z.

Miesto konania: Krajské kultúrne stredisko v Žiline, podkrovie Makovického domu, Horný val 41/20, Žilina 

Termín:  utorok 26. 11. 2019, prezentácia od 8,30 h, začiatok 9,00 h,  

predpokladaný čas ukončenia 13,00 h .

 

Prihlasovanie:

Svoju účasť nám prosím oznámte do 20. 11. 2019 na eva.stankova@navrat.sk

(meno, priezvisko, pracovná pozícia - učiteľ, psychológ a pod., pracovisko)

Prihláseným účastníkom pošleme informáciu k platbe (poplatok 5 €). 

 

Kontakt: Eva Stanková, tel. 0902 089075, eva.stankova@navrat.sk 

www.navrat.sk, www.lipy.sk

 

Seminár sa uskutoční vďaka Nadácii pre deti Slovenska,  ktorá v programe Hodina deťom podporila projekt OZ Tilia Stretnutie dvoch svetov – rómske dieťa v nerómskej rodine.

 

Pozvánka na stiahnutie