Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

V marci sme vydali už tretie číslo nášho nového elektronického spravodaja pre profesionálov Rob(í)me ochranu detí s deťmi. O čom je? O tom istom ako prvé dve čísla : o praktických nástrojoch, ktoré profesionálom pomôžu hovoriť s deťmi, ktoré chráni štát. Tak, aby sa v rozhovoroch s nami deti cítili informované a vypočuté.

 

„Chcel by som, aby si naši nerobili zle. Chcem bývať s otcom a hocikedy chodiť za mamou. Šlo by to?“  Z rozhovoru so 14-ročným Majom.

 

Šírením elektornického spravodaja pre odbornú verejnosť chceme podporovať dobudovanie systému ochrany detí, ktorý bude zrozumiteľný tým, ktorých chráni. Spravodaj  je zameraný na podporu samotných profesionálov, ktorí sú v kontakte s deťmi, na budovanie chidfriendly priestorov a používanie childfriendly jazyka, metód a materiálov v rôznych organizáciách, ktoré sa stretávajú s deťmi v rámci svojich pracovných povinností v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

 

Profesionáli majú byť deťom oporou napr. keď sa v rodine dejú rozvody, keď ich výchova nie je bezpečná pre dieťa, keď sú odoberaní z rodín a umiestňovaní v profesionálnych rodinách, v detských domovoch, v diagnostických centrách, do adopcie či pestúnstva a v mnohých ďalších situáciách.  Mnohí z týchto profesionálov denne vedú rozhovory s deťmi rôzneho veku. Pri rozhovoroch napr. zisťujú názor detí na to, čo sa deje u nich doma alebo v inom prostredí, kde žijú. Tiež majú pátrať po ich túžbach v zmenenej životnej situácii, ktorá ovplyvní ich život. Preto je mimoriadne dôležité, aby prostredie i profesionál, ktorý vedie tieto druhy rozhovorov mal svoj profesionálny komfort , ktorý mu umožňuje centrovať sa na dieťa, jeho potreby, rôznorodosti veku, premýšľania a vyjadrovania.

 

Spravodajom, ktorý zasielame v súčasnosti pro bono, upozorňujeme na zaujímavé knihy v jazyku detí, na materiály, web stránky či videá, z ktorých môžu spomenutí profesionáli čerpať pri práci s deťmi a informujeme o akciách a školeniach, ktoré môžu profesionáli  využiť pre vlastný rozvoj v tejto téme.

 

Spravodaj vychádza 1x za dva mesiace a aktuálne je zasielaný na približne 600 adries jednotlivcov a ďalších 30 adries organizácií.

 

Nedostáva sa k vám? Máte oň záujem? Napíšte nám na navrat@navrat.sk s predmetom Chcem dostávať spravodaj pre odborníkov

 

Minulé čísla spravodajov pre odbronú verejnosť:

 

Rob(í)me ochranu detí s deťmi - marec 2018

Rob(í)me ochranu detí s deťmi - január 2018

Rob(í)me ochranu detí s deťmi - október 2017

 

Mgr. Dana Žilinčíková

koordinátorka Centra Návrat v Banskej Bystrici

sociálna psychoterapeutická poradkyňa a supervízorka