Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Podpora rodičovstva - komunikačné témy a inšpirácie

Postoje a pocit zodpovednosti obyčajných ľudí sú pre zavedenie prorodinných riešení do praxe a vytvorenie podpornej siete pre ohrozené deti rozhodujúce. Preto je snaha o zmenu verejnej mienky integrálnou súčasťou našej práce a komunikácia s verejnosťou jednou zo štyroch oblastí, ktorým sa venujeme.

 

Detský domov nie je domov a napĺňa iba základné fyziologické potreby detí ale ich psychické potreby nenapĺňa, dokonca deťom v zdravom duševnom, emocionálnom a sociálnom rozvoji bráni. Nie preto, že by vychovávatelia nemali radi zverené deti alebo že by im nechceli dať to najlepšie. Ale jednoducho preto, že dieťa potrebuje vyrastať v hlbokých, bezpečných a trvalých vzťahoch, ktoré sú možné len v rodine.


Naším cieľom je preto zvyšovať pochopenie a citlivosť pre ozajstné potreby detí a otvorenosť ľudí pre prijatie dieťaťa. Zvyšovať toleranciu okolia voči rodinám, ktoré opustené dieťa prijali a k potrebám rodín, ktoré sa snažia prekonať kritické obdobie a napriek rôznym ťažkostiam a obmedzeniam, ktorým čelia, vytvárať dobrý domov pre svoje vlastné deti.

 

Súčasne sa snažíme posilňovať rodičovské zručnosti všetkých rodičov a podporovať ich v rodičovstve prostredníctvom ponuky inšpirácií ako posilniť vzťah s deťmi. Ich využitím tak môžu budovať vhodné prostredie pre zdravý vývoj svojich detí a napokon sa stať podpornými aj pre ďalšie rodiny.

 

Ku komunikácií týchto tém sa snažíme pristupovať citlivo a profesionálne.

Aby sme oslovili nové okruhy ľudí, ktorí porozumejú nášmu posolstvu, otvárame sa novým formám komunikácie a v úzkej spolupráci s umelcami a kreatívnymi ľuďmi hľadáme zaujímavé spôsoby. Využívame rozhlas, televíziu, internet, film, divadlo, tlač. Organizujeme interaktívne happeningy a kampane, zúčastňujeme sa festivalov. Využívame široké spektrum prostredí a nástrojov: diskusie, eventy, výstavy, dokumentárne filmy, spoty, rozhlas,televíziu, internet či tlač. Snažíme sa vyvolať diskusiu a zamyslenie a motivovať ľudí k aktívnemu zapojeniu nielen počas Vianoc a nárazových mediálnych charitatívnych projektov, kde neraz prevažuje emocionálne vydieranie.

  

Zaujímavé témy a inšpirácie pre vás:

O VZŤAHOCH, KTORÉ NÁS URČUJÚ

(KEĎ) IDE O ŽIVOT

DETSTVO POTREBUJE ROZPRÁVKU, HRU A SMIECH

DOSPIEVANIE, SPOLUDOMA, SPOLUPRISTOLE

Projekty vyššie vznikli a realizovali sa v ďaka podpore Nadácie Orange.

 

Aby RODINA bola DOMOV pre DETI

  • Vaše a naše inšpirácie - spálňa z pohľadu potrieb dieťaťa (2014 - 2015)
  • Vaše a naše inšpirácie - kuchyňa a jedlo z pohľadu potrieb dieťaťa (2015-2016)

Projekt bol súčasťou partnerstva s IKEA Bratislava a konkrétne články s inšpiráciami podľa tém nájdete nižšie.

 

V rámci projektu Aby RODINA bola DOMOV pre DETI sme sa v septembri - októbri v spolupráci s IKEA venovali téme spoločného zaspávania rodičov a detí a významu uspávania.

Sme radi, že sa nám tento rok podarilo prehĺbiť dlhoročné partnerstvo s IKEA Bratislava a prostredníctvom spoločného projektu “Aby RODINA bola DOMOV pre DETI“ budeme spolu pomáhať rodinám v ohrození budovať dobrý domov pre svoje deti.

Pýtali sme sa rodičov v obchodnom dome IKEA. A ich ratolestí sme sa pýtali, kde sa doma cítia najbezpečnejšie, kde majú také svoje bezpečné miestečko, kam si môžu zaliezť a dobre sa tam cítia.

Otázka „Načo sú rodičia deťom v puberte?“ nás v Návrate sprevádza už niekoľko mesiacov. Doposiaľ sme sa zaoberali témou dospievania prevažne na ulici. Teraz, na konci jesene, keď je na ulici už sychravejšie, nadišiel čas, aby sme túto tému komunikovali ďalej, smerom k širšej verejnosti.

Sme presvedčení, že každodenné rodinné rituály tvoria najdôležitejšie chvíle detstva. Patrí k nim aj večerné uspávanie.

Pri spoločnom rodinnom stole sa napĺňajú nielen dôležité fyzické (nasýtenie) ale predovšetkým psychické potreby dieťaťa.