Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Dospievanie sa podobá príprave na namáhavú cestu, kam si treba vziať veľký KUFOR s mnohými vecami.

 

Keď boli deti malé, to, čo ste im dávali do kufra, ste pooznačovali slniečkom. Keď boli väčšie, skontrolovali ste, či pri balení niečo nezabudli. A teraz často ani netušíte, čo v tom kufri majú. V mnohých chvíľach, keď vás už deti nepotrebujú, ste plní strachu, no zároveň ste na ne hrdí. V kútiku duše dúfate, že v tom kufri je to, čo budú potrebovať... A keby nie, niečo už vymyslíte. A oni to vedia...


Tento rok sa preto stal ústredným motívom našich happeningov KUFOR. S kufrom v divadelnom predstavení detí z náhradných rodín sme sa predstavili v lete na festivale Bažant Pohoda a začiatkom septembra na Poštovej ulici v Bratislave.

 

Počas dvoch novembrových týždňov, od 7. do 20. novembra sa budú našej otázke venovať aj médiá, tak tlačené, ako aj internetové. Kampaň spúšťame v týždni.sk a na sme.sk. Na Dvojke budú odvysielané 2 krátke filmy a 13 minútový dokument pod názvom „Načo sú rodičia deťom v puberte?“ Uvedenie 13 minútového filmu bude 12. novembra o 18:40 hod, krátke filmy pod rovnomenným názvom uvádzame 5. a 6. novembra vo vysielacích časoch 18:33 a 18:27 hod. Tieto uvidíte rotovať vo vysielani Dvojky počas celých dvoch týždňov.

 

Viac informácií o kampani Načo sú rodičia deťom v puberte si môžete prečítať v priloženom letáku.

 

Happening Poštová 2011


Vyvrcholením letnej sezóny Návratu sa stal happening 8. septembra na Poštovej ulici v Bratislave. Cez všetky svetové servery sme od rána vplývali na počasie, takže pred piatou popoludní prestalo pršať, len vietor nám so zmyslom pre humor striedavo zhadzoval maliarske stojany s nainštalovanými fotografiami z tohtoročnej Pohody.


Úderom piatej sme vytvorili provizórnu galériu po oboch stranách pešej zóny, rozprestreli biely koberec a na scénu vstúpili naši už ostrieľaní divadelníci v bielom. Aj vietor sa utíšil. Akcia pomaľovávania kostýmov i samých seba vzájomne pritiahla pozornosť okoloidúcich. Ich zvedavosť podchytili naši dobrovoľníci rozdávaním informačných letákov tohtoročnej kampane pod názvom Načo sú rodičia deťom v puberte? Prizvaní zástupcovia médií spustili kamery a zapli mikrofóny...


Divadlo sa podarilo bravúrne. Dve verzie predstavenia Kufre s dramaturgickou presnosťou prestriedali živé sochy, ktoré sa rozhýbali pomalým pohybom, každá vzala svoj kufor a „naše veľké deti“ sa pobrali do sveta. Nasledoval potlesk.


Účasť médií a následne rozdebatovaná anketa s okoloidúcimi vytvorila živý happeningový, komunikačný virvar.


Ďakujeme režisérovi Jurajovi Šulíkovi, hereckému tímu nášho dospievajúceho pouličného divadla: Rasťovi, Justíne, Veronike, Majke, Alenke, Klaudii, Betke, Eme, Peťovi a všetkým zúčastneným, zanieteným organizátorom za vydarenú akciu. Hi five!


Eva Masaryková,
koordinátorka projektov Orange

 

Film Načo sú rodičia deťom v puberte
Načo sú rodičia deťom v puberte? je súhrnný film k projektu DOSPIEVANIE, ktorý slúži ako výzva na premýšľanie o hodnote vlastných rodinných vzťahov a o deťoch, ktoré vyrastajú bez rodinného zázemia.

Načo sú rodičia deťom v puberte /happening/
Zostrih z divadelného workshopu na festivale Bažant Pohoda 2011

Autori: Marcel Pázman, Juraj Šulík, Braňo Gotthardt, Lenka Hujdičová, Boris Varga, Eva Masaryková, Igor Baar, Juraj Poliak

Načo sú rodičia deťom v puberte /anketa/
Videoanketa Načo sú rodičia deťom v puberte? z natáčania na festivale Bažant Pohoda 2011.

Autori: Marcel Pázman, Juraj Šulík, Braňo Gotthardt, Lenka Hujdičová, Boris Varga, Eva Masaryková, Igor Baar, Juraj Poliak

Načo sú rodičia deťom v puberte /trailer/
Pohoda 2011 anketa
Happening Načo sú rodičia deťom v puberte, festival Bažant Pohoda 2011.

Autori: Marcel Pázman, Juraj Šulík, Braňo Gotthardt, Lenka Hujdičová, Boris Varga, Eva Masaryková, Igor Baar, Juraj Poliak

Diskusia Načo sú rodičia deťom v puberte?
Dôležitou súčasťou nášho účinkovania na Pohode bola piatková diskusia v stane Dobrej krajiny na tému "Načo sú rodičia deťom v puberte?". Nakoľko diskusia mala veľmi dobrý ohlas, prinášame ju aj na našu stránku v podobe 3 videí.
Diskusia Načo sú rodičia deťom v puberte /1.časť/
Diskusia Načo sú rodičia deťom v puberte /2.časť/

Diskusia Načo sú rodičia deťom v puberte /3.časť/

Videopozvánka na happening na Pohode 2011

 

Aktuálny projekt Návratu s názvom DOSPIEVANIE slúži ako výzva na premýšľanie o hodnote vlastných rodinných vzťahov a o deťoch, ktoré vyrastajú bez rodinného zázemia. Téme Dospievanie predchádzali v minulých rokoch témy Uspávanie a Stolovanie.


Ďakujeme všetkým, ktorí sa na projekte podielali.

Tento projekt je realizovaný v rámci partnerstva s Nadáciou Orange.