Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Podpora rodičovstva - komunikačné témy a inšpirácie

Postoje a pocit zodpovednosti obyčajných ľudí sú pre zavedenie prorodinných riešení do praxe a vytvorenie podpornej siete pre ohrozené deti rozhodujúce. Preto je snaha o zmenu verejnej mienky integrálnou súčasťou našej práce a komunikácia s verejnosťou jednou zo štyroch oblastí, ktorým sa venujeme.

 

Detský domov nie je domov a napĺňa iba základné fyziologické potreby detí ale ich psychické potreby nenapĺňa, dokonca deťom v zdravom duševnom, emocionálnom a sociálnom rozvoji bráni. Nie preto, že by vychovávatelia nemali radi zverené deti alebo že by im nechceli dať to najlepšie. Ale jednoducho preto, že dieťa potrebuje vyrastať v hlbokých, bezpečných a trvalých vzťahoch, ktoré sú možné len v rodine.


Naším cieľom je preto zvyšovať pochopenie a citlivosť pre ozajstné potreby detí a otvorenosť ľudí pre prijatie dieťaťa. Zvyšovať toleranciu okolia voči rodinám, ktoré opustené dieťa prijali a k potrebám rodín, ktoré sa snažia prekonať kritické obdobie a napriek rôznym ťažkostiam a obmedzeniam, ktorým čelia, vytvárať dobrý domov pre svoje vlastné deti.

 

Súčasne sa snažíme posilňovať rodičovské zručnosti všetkých rodičov a podporovať ich v rodičovstve prostredníctvom ponuky inšpirácií ako posilniť vzťah s deťmi. Ich využitím tak môžu budovať vhodné prostredie pre zdravý vývoj svojich detí a napokon sa stať podpornými aj pre ďalšie rodiny.

 

Ku komunikácií týchto tém sa snažíme pristupovať citlivo a profesionálne.

Aby sme oslovili nové okruhy ľudí, ktorí porozumejú nášmu posolstvu, otvárame sa novým formám komunikácie a v úzkej spolupráci s umelcami a kreatívnymi ľuďmi hľadáme zaujímavé spôsoby. Využívame rozhlas, televíziu, internet, film, divadlo, tlač. Organizujeme interaktívne happeningy a kampane, zúčastňujeme sa festivalov. Využívame široké spektrum prostredí a nástrojov: diskusie, eventy, výstavy, dokumentárne filmy, spoty, rozhlas,televíziu, internet či tlač. Snažíme sa vyvolať diskusiu a zamyslenie a motivovať ľudí k aktívnemu zapojeniu nielen počas Vianoc a nárazových mediálnych charitatívnych projektov, kde neraz prevažuje emocionálne vydieranie.

  

Zaujímavé témy a inšpirácie pre vás:

O VZŤAHOCH, KTORÉ NÁS URČUJÚ

(KEĎ) IDE O ŽIVOT

DETSTVO POTREBUJE ROZPRÁVKU, HRU A SMIECH

DOSPIEVANIE, SPOLUDOMA, SPOLUPRISTOLE

Projekty vyššie vznikli a realizovali sa v ďaka podpore Nadácie Orange.

 

Aby RODINA bola DOMOV pre DETI

  • Vaše a naše inšpirácie - spálňa z pohľadu potrieb dieťaťa (2014 - 2015)
  • Vaše a naše inšpirácie - kuchyňa a jedlo z pohľadu potrieb dieťaťa (2015-2016)

Projekt bol súčasťou partnerstva s IKEA Bratislava a konkrétne články s inšpiráciami podľa tém nájdete nižšie.

 

Pozývame vás na inšpiratívnu diskusiu so zaujímavými hosťami v Záhrade - Centre nezávislej kultúry v Banskej Bystrici.

Keď ide dieťaťu o život, je to aj v tvojich rukách. Pretože to, čo (ne)prežije v detstve, ho ovplyvní na celý život.

Na Pohode 2017 sa Marek Roháček rozprával so svojimi hosťami spisovateľkou Moniku Kompaníkovou, náhradnou mamou

Barborou Lenárdovou a bábkoherečkou Alžbetou Kovaničovou o význame komunity v živote dieťaťa.

 

Aj vaše dieťa sa už dostalo do situácie, že si nevedelo samo pomôcť a vy ste neboli na blízku? Našiel sa však niekto, kto mu pomohol?
Napíšte nám váš príbeh a šírte dobrú skúsenosť ďalej :)

Keď vidíme dieťa v ohrození, spustí sa v nás prirodzená reakcia. Máme to v sebe!

Viete, čo môže dať spoločné pestovanie vašim deťom? Pozrime sa spolu na túto činnosť  z pohľadu detí a ich potrieb.

Pozrime sa detskými očami na sviatky, ktoré majú nezastupiteľné miesto v ich živote, ale aj v živote každého z nás. Oslavujme spolu s deťmi! Nielen ich narodeniny...

Chystáte sa na nákupy s deťmi? Prinášame vám praktické rady, ako sa na rodinné nakupovanie pripraviť, ako deti pri ňom zabaviť a ešte ich aj niečo naučiť.

Ale predovšetkým rodiča, ktorý nebude dokonalý, ale bude v pohode - hovorili sme počas tohto roka.

Vedeli ste, že pri spoločnom rodinnom stole sa napĺňajú nielen dôležité fyzické ale predovšetkým psychické potreby dieťaťa?