Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Čo by malo byť zahrnuté do „desatora“ náhradného rodiča, ktorý vychováva rómske dieťa?

 • akceptácia rómstva (priznávať rómstvo - „Mám ťa rada za to, aký si“),
 • rôznosť je obohacujúca,
 • hľadať a hovoriť o tom, čo je pekné na Rómoch,
 • rozvíjať rómsky temperament (spontánnosť, temperamentnosť, umenie, šport...),
 • stretávanie sa s rómskymi rodinami, inými rómskymi deťmi,
 • ukazovať to pozitívne na Rómoch (umenie, kultúru...),
 • naučiť dieťa reagovať na negatívne reakcie okolia (musí vedieť na čo je hrdé),
 • náhradná rodina, ktorá prijíma rómske dieťa by mala dostať „balíček“ (o rómskej mentalite, filozofii, kultúre, zvykoch, tradíciách, identite Róma a pod.),
 • vyjasniť si svoju motiváciu a postoj (pokiaľ to nemajú rodičia „spracované“ - nebrať si rómske dieťa),
 • pracovať a komunikovať aj so širším okolím, aby deti vedeli komunikovať o rómstve,
 • dokázať vyhľadať v príbehu biologickej rodiny aj pozitívne okamihy, kontakt so súrodencami.

 

„Desatoro“ bolo definované na workshope: Identita detí rómskeho a polorómskeho pôvodu v náhradnej rodinnej starostlivosti. Čo s ňou? (30. 5. - 31. 5. 2013).

Medzi 16 účastníkmi workshopu boli 7 náhradní rodičia – z toho 1 rómsky pár a 3 laickí poradcovia – spoločne prijali 11 detí rómskeho a polorómskeho pôvodu, 2 rómski sociálni pracovníci, 1 doktorantka – Rómka, ktorá vyrástla v nerómskej náhradnej rodine, 2 psychologičky, 2 sociálne pracovníčky, 1 špeciálna pedagogička a 1 pedagogická poradkyňa (odborníci sa podieľajú na vyhľadávaní záujemcov o náhradné rodičovstvo, príprave na adopciu a pestúnstvo, sprostredkovaní kontaktu medzi dieťaťom a žiadateľom o náhradné rodičovstvo, na sprevádzaní adaptačnou fázou a náhradným rodičovstvom a na službách v oblasti sociálno-právneho, výchovného, pedagogického, psychologického, špeciálno-pedagogického a psychoterapeutického poradenstva).

Workshop bol realizovaný ako súčasť projektu: Vybraná skupina rómskych detí pre podporné programy inklúzie: rómske deti v nerómskej náhradnej rodine (odporúčania akreditovaného subjektu pre profesionálov a laikov).

 

Projekt bol podporený Nadáciou Otvorenej Spoločnosti (Open Society Foundation). Ďakujeme.