Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Náhradná rodinná starostlivosť

Ako subjekt akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytujeme záujemcom komplex služieb, ktoré sprevádzajú rodičov na ceste od prvotnej myšlienky na prijatie dieťaťa až po realizáciu rodičovstva.


V  oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti realizujeme nasledovné aktivity:

 

Ponúkame celú škálu podporných služieb podľa individuálnych potrieb rodiny. Toto spektrum zahŕňa špecializované psychologické, pedagogické a sociálne poradenstvo, terapeutické služby ako i sprostredkovanie svojpomoci a dobrovoľníckej podpory. 

Náš prístup je partnerský, profesionálny, individuálny  a rešpektujúci. Našou filozofiou je vytvárať bezpečie pre rodinu, tým že naši odborníci sú jej dlhodobo k dispozícii.


Uvedomujeme si, že dieťa, aj veľmi malé, prichádza do náhradnej rodiny spolu so svojou životnou históriou, ktorej súčasťou sú straty, nespracované traumy, psychická deprivácia.


Budúci rodičia sa cielene pripravujú na to, že budú niesť na svojich pleciach dôsledky dávnych psychických zranení dieťaťa.

 
Chceme tu byť pre nich a pomáhať im.

 

Aj ja som v Zozname – 6 mesiacov čakám na svoju adopciu. Teda na svoju novú rodinu. Od začiatku mi zodpovední tvrdili, že raz sa to podarí.

...nebyť len mamou, ale mamou Lenky  a Maťka.

Hovorí dnes už mladý muž Ondro o svojej novej mame a otcovi. Pozrite si celý jeho príbeh.

Ak chcete pomôcť opusteným deťom, hľadajte taký spôsob, ktorý im umožní opustiť detský domov a nájsť novú náhradnú rodinu, pretože pre dieťa z domova je atraktívnejšie a dôležitejšie zažívať rodinné nákupy a spoločné pečenie koláčov, ako dostať hotový koláč či kúpenú hračku.

Čo by malo byť zahrnuté do „desatora“ náhradného rodiča, ktorý vychováva rómske dieťa?

Rodičia sú bezradní. Tvrdia, že už vyskúšali všetko. Tresty, pochvaly, všetky druhy správania sa - a dieťa nič. Majú pocit, že to, čo roky budovali, sa zrazu rúti do záhuby spolu s tým veľkým dieťaťom, ktoré kedysi dávno prijali do rodiny.

Obdobie adaptácie je jedno z najťažších, ale zároveň najdôležitejších období v živote náhradných rodín. Životná neistota, nedôvera a účelové správanie - to je základná charakteristika opusteného dieťaťa.