Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS - špecializované vedecko-výskumné pracovisko Katedry pedagogiky a psychológie PF KU v Ružomberku
v spolupráci s

Centrom diagnostiky a terapie FAScinujúce deti v Bratislave

a

Návrat, o.z. v Bratislave

Vás srdečne pozýva na kurz organizovaný v spolupráci s americkou neziskovou organizáciou

 

FETAL ALCOHOL SPECTRUM DISORDER & OTHER
NEUROBEHAVIORAL CONDITIONS:
UNDERSTANDING & APPLICATION OF
A BRAIN-BASED APPROACH
WORKSHOP FOR PARENTS AND PROFESSIONALS

 

Ciele školenia


Fetálny alkoholový syndróm a jeho neurobehaviorálne podmienky zahŕňajú spektrum podmienok mozgu s celým radom symptómov neurobehaviorálnych príznakov. Toto školenie spája funkciu mozgu so správaním a zavádza praxou overené postupy a prístup k vytvoreniu vhodných a účinných stratégií k určitej osobe s diagnózou FAS/FASD vo všetkých jeho prirodzených či inštitucionálnych prostrediach.

 

Tento workshop je určený pre rodičov a odborníkov; obsah je relevantný pre viaceré odbory. To poskytuje spoločný jazyk pre účastníkov s cieľom posilniť prebiehajúcu spoluprácu a vytváranie sietí medzi tými, ktorí pracujú s ľuďmi s FAS/FASD vo všetkých systémoch politík. Účastníci už absolvovaných tréningov sú rodičia, ľudia s FASD, učitelia, zdravotné sestry, lekári, právnici, sudcovia, psychiatri a špecialisti na duševné zdravie a závislosti, psychológovia a sociálni pracovníci, zamestnávatelia, atď.


3. 12. – 4. 12. 2015 v Bratislave

 

 pdfPozvánka a prihláška na workshop FAS 2015.pdf