Anna Štekrová MSc. (Mgr.)

psychologička

arrow-right arrow-right

Magisterský titul zo psychológie zdravia som získala na univerzite v Londýne kde som žila, študovala a pracovala 3 roky. V rámci neziskového sektora som sa na rôznych pozíciách venovala ľuďom s rozličnými psychologickými osobitosťami. K práci s deťmi a rodinami som sa dostala cez moju veľkú vášeň – kone, pri ktorých som psychologicky sprevádzala žiakov s poruchami správania ako asistent hipoterapeuta. Neskôr som pôsobila v detskom lesnom klube a venovala sa vývoju vzdelávacích programov pre deti s dôrazom na individualitu a prirodzený proces (seba-)poznania. Som trénerkou zážitkového vzdelávania a snažím sa pretaviť všetky moje doterajšie skúsenosti do služieb rodinám, ktoré to potrebujú. V Návrate pracujem s biologickými a náhradnými rodinami, sústreďujem sa na úpravu a posilnenie rodinných vzťahov, psychologickú podporu a sprevádzanie rodín náročnými životnými situáciami.

Verím, že MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY majú rozhodujúci význam pre kvalitu života a ich základ sa tvorí v rodine. Aj preto vidím v mojej práci v Návrate obrovský zmysel. Aby každá rodina bola priestorom, ktorý poskytne dieťaťu lásku, prijatie, pocit bezpečia a istoty. A aby každé dieťa mohlo mať takúto rodinu.

Vzdelanie a výcviky
 2020-2022 Výcvik v systemickej párovej a rodinnej terapii /200 h./, Košický inštitút systemickej skúsenosti
 2019-2020 Dlhodobý vzdelávací program neformálneho a zážitkového vzdelávania, Marker CS, Ministerstvo ŠVVŠ SR
 2016-2018 Magisterské štúdium psychológie zdravia, University College London, Londýn, Veľká Británia
 2017 Medzinárodná letná škola zážitkového vzdelávania v psychologickom kontexte EFPSA, Holandsko
 2012-2015 Bakalárske štúdium v odbore jednoodborová psychológia, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 2012 Psychotraumatológia – Attachment – Psychoterapia: Bio-psycho-sociálne aspekty psychotraumatológie, vzťahovej väzby a psychoterapie

Odborná prax a profesijné skúsenosti
 2020 Psychologička v Návrat o.z.
 2019 Lektorka/trénerka zážitkovej pedagogiky, komunikácie a sociálno-psychologických kompetencií, Otvorená Hra o.z.
 2018-2019 Sprievodkyňa pre deti predškolského veku, Komunitné vzdelávanie „Kalimba“
 2017-2018 Asistent hipoterapeuta, zvieraťom asistovaná psychoterapia, Londýn, Veľká Británia
 2015-2017 Senior manažér denného centra pre dospelých so špecifickými psychologickými potrebami, Londýn, Veľká Británia

Som rodáčka spod Tatier – milovníčka bezprostrednosti, zelene a ľudskej interakcie. Jazdím na koni, hrám na ukulele a vnútornú harmóniu nachádzam okrem prírody aj na jogovej podložke 🙂

Infolinka

nielen o adopcii