24.11.2021

Verejné obstarávanie – služobný automobil

V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlasuje Návrat, o.z. nasledujúcu Výzvu na
predkladanie ponúk.

Názov výzvy: Služobný automobil na vykonávanie terénnych opatrení

Predmet zákazky: osobný automobil nižšej strednej triedy, napr. Škoda Fabia combi, 1 kus (bližšia
špecifikácia v Opise predmetu zákazky)

Lehota na predkladanie ponúk: 03. december 2021 do 15,00

Spôsob predkladania ponúk:
– elektronicky na katarina.zaborska@navrat.sk
– poštou na adresu Návrat, Pluhová 1, 831 03 Bratislava
Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Záborská, +421 905 988 682, katarina.zaborska@navrat.sk

Všetkým záujemcom odporúčame prečítať si:

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii