Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

sociálna pracovníčka
alena.ileninova@navrat.sk

V Návrate pracujem od roku 2008. Ocitla som sa tu riadením „zhora“ a asi aj z iných strán ☺. Moja práca ma teší, napĺňa a obohacuje, môžem tu rásť a to v rôznych ohľadoch. Realizujem sa v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti, predovšetkým pri prípravách budúcich náhradných rodičov, v poradenstve náhradným rodinám a približne posledné 4 roky aj v oblasti práce s rodinami v ohrození. Okrem toho mi je stále srdcu blízka aj práca s mladými dospievajúcimi, spolu s kolegom Peťom už niekoľko rokov vedieme nízkoprahový klub pre mladých, podieľam sa aj na víkendových pobytoch, kluboch a seminároch. Vďaka podpore a súdržnosti v našom tíme v Prešove sa táto práca robí o to príjemnejšie.

 

Výcviky a vzdelávanie:

 • Modulárna škola duchovného poradenstva - ukončený modul A
 • účasť na seminári Symboly v hrovej terapii dieťaťa
 • účasť na Medzinárodnom odbornom seminári v Mojmírovciach – Pripútanie alebo vzťahová väzba
 • Skúška odbornej spôsobilosti Lektor ďalšieho vzdelávania
 • Absolvovanie vzdelávania Arteterapia
 • Absolvovanie kurzu FASD - Edukátorka v oblasti FASD (fetal alkoholového spektra porúch)

Odboná prax a profesijné skúsenosti:

 • od 2008 - sociálna pracovníčka v Návrate
 • práca s mladými dospelými po skončení ústavnej starostlivosti v domove na polceste
 • Nezisková organizácia Relevant, Prešov - sociálna pracovníčka, vedúca sociálneho zariadenia - útulku „Hniezdo“
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže (SEM) - odborný pracovník v cirkvi (organizovanie táborov a práca s mládežou)
 • Spoločenstvo evanjelickej mládeže (SEM) - kancelársky a manipulačný pracovník