Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

špeciálna pedagogička
daniela.vrablova@navrat.sk

Keď som ako absolventka plná odhodlania aj nadšenia nastúpila do Detského domova, myslela som si, že to je to najlepšie miesto pre prácu v prospech opustených a bezbranných. No netrvalo dlho a pochopila som, ako veľmi som sa mýlila. Nadobudla som presvedčenie, že najviac by som týmto deťom pomohla, keby som ich mohla dostať z tohto „domova“ s mrežami do skutočného domova rodiny so vzťahmi.
A tak som odišla a našla zmysel v školskom poradenstve. Až neskôr sa ku mne dostala výzva pracovať v Návrate. Téma vzťahov, prijatia, opustenia, traumy... Nie je to žiadna ľahká romantika, ale teraz to dáva zmysel. Opustení majú byť obklopení tými, ktorí ich budú milovať. Tým, ktorým bolo ubližované sa má dostať pomoc. V Návrate mám príležitosť byť svedkom toho, ako sa rodia vzťahy.
To, s čím sa v práci denno denne stretávam a to, v čom sa vzdelávam sú pre mňa navzájom hnacím motorom. Každá náročná oblasť z praxe ma núti hľadať lepšie a lepšie riešenia a každá nová informácia, či zistenie ma neustále uisťuje, že existuje veľa spôsobov ako čo najlepšie pomôcť opusteným najmenším, len to treba nájsť. A tak hľadám ďalej...

 

Vzdelanie a výcviky:

 • 2014 - INPP, terapia neuromotorickej nezrelosti, Bratislava, IPS
 • 2014 - Konferencia Neurobiologický vývoj dítete, Praha, Natama, Jonathan Baylin Ph.D.
 • 2014 - Bazálna stimulácia, výcvik, medzinárodný certifikát,
 • 2014 - Senzorická integrácia
 • 2013 - Sandplay terapia
 • 2012 - Konferencia „Nádej na uzdravenie“ Praha, , Dr. Daniel Hughes, zakladateľ Dyadickej vývinovej terapie
 • 2012 - Konferencia Poradenstvo a psychoterapia detí a adolescentov, Bratislava, Prof. Garry L. Landret, Terapia Hrou
 • 2010 - Pripútanie alebo vzťahová väzba, 4. medzinárodný seminár Mojmírovce, Návrat, Dr. Nancy J. Cohen, Ph.D.
 • 2009-2010 - Dyadická terapia – výcvik, Praha /terapia porúch attachmentu/, Dr. Arthur Becker-Weidman Ph.D.
 • 2008 - Filiálna terapia
 • 2007 - Základy terapie pevným objatím, Jiřina Prekopová
 • 2006, 2007 - Letná adlerovská škola (Párové poradenstvo a terapia, Poradenstvo deťom a dospievajúcim)
 • 1998–2003 - magisterské Štúdium na PdF UK v Bratislave, odbor Pedagogika emocionálne a sociálne narušených

 

Odborná prax a profesijné skúsenosti:

 • od 2006 -Návrat o.z. – špeciálny pedagóg, príprava žiadateľov, sprostredkovanie dieťaťa, sprevádzanie klientov, poradenstvo, terapie
 • 2004 - CPPP Sabinov – špeciálny pedagóg, diagnostika, individuálna práca, poradenská a metodická činnosť rodičom a učiteľom
 • 2003–2004 - Detský domov Sečovce, špeciálny pedagóg, individuálna a skupinová práca s deťmi s nariadenou úst. vých.
 • 2001–2002: Konzultant, Linka detskej istoty, Bratislava, činnosť popri štúdiu, spojená so vzdelávaním a odborným vedením