Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

komunikácia s verejnosťou a fundraising
lucia.angelovicova@navrat.sk

Už počas štúdia som mala blízko k téme náhradnej rodinnej starostlivosti, ku ktorej som sa dostala cez moju skúsenosť ako dobrovoľníčka. Ihneď  ma fascinovala misia Návratu  a následne som sa rozhodla k nej prispieť svojou dlhoročnou dobrovoľnou službou na kluboch a pobytoch pre náhradné rodiny. Skúsenosť z práce s deťmi z náhradných rodín formovala aj moje profesijné zameranie a výber vysokej školy, po ktorej ukončení som v Návrate začala pracovať.

Momentálne sa v Návrate venujem komunikácii "jeho" tém so širokou verejnosťou ako aj budovaniu a udržiavaniu vzťahov s našimi partnermi a darcami. Teší ma vidieť, že vzájomné vzťahy s týmito ľuďmi a spolupráca s nimi dáva Návratu silu (prostriedky), aby bol schopný pomôcť a sprevádzať rodiny, ktoré to potrebujú.

Pri práci vnímam úzku spojitosť medzi priamim poskytovaním služieb pre rodiny a podporou rodičovstva prostredníctvom komunikačných projektov pre širokú verenosť, pričom ma teší že tieto dve aktivity  ruka v ruke vedú k dosiahnutiu vízie Návratu.

 

Vzdelanie a skúsenosti

  • 2010 - 2013   Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, odbor Sociálna práca - bakalársky stupeň.
  • 2013 - 2015   Masarykova univerzita v Brne, Fakulta sociálních studií, odbor Sociálna práca – magisterský stupeň.
  • 2006 -2015   dobrovoľníčka na kluboch a víkendových/týždenných pobytoch pre náhradné rodiny organizovaných Návratom a Asociáciou náhradných rodín, koordinátorka dobrovoľníkov

  • Odborná prax v Nízkoprahovej nocľahárni a útulku sv. Vincenta Depaul pre ľudí bez domova a v Centre pre rodinu a sociální péči v Brne.
  • Krátkodobé vzdelávanie (Model rastu V. Satirovej, Práca s dobrovoľníkmi ako ich osloviť manažovať, motivovať  a pod.)

 

Rada športujem, najlepšie si oddýchnem pri rannom behu, teší ma pečenie sladkých dobrôt či varenie a trávenie času s rodinou a priateľmi.