Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

komunikácia s verejnosťou a fundraising
anna.kratochvilova@navrat.sk

Vzdelanie a skúsenosti

- VŠMU v Bratislave, Filmová a televízna fakulta - Ateliér dokumentárnej tvorby
- spoluzakladateľka Jablko.sk 
- Video redaktorka v časopise .týždeň
- príprava kultúrnych podujatí v Karloveskej knižnici
- dobrovoľnícka práca pre občianske združenie Vnútroblok, ktoré zakladá a vedie komunitné záhrady
- Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
- BKIS oddelenie dramaturgie a produkcie kultúrnych podujatí
 
So synom Matejom som vytvorila knihu M&m. Mám rada literatúru, chodenie lesom a plávanie morom.