Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Pozývame vás na poradensko- zážitkový pobyt pre adoptívne rodiny.

 

Moja cesta adopciou

poradensko- zážitkový pobyt pre adoptívne rodiny

22.- 24. 6. 2018

 

Čo vás čaká:

 • vzájomné zdieľanie v bezpečnom kruhu ľudí, ktorí sú "na tej istej lodi"
 • možnosť individuálnych konzultácii s nami ( podľa vašich potrieb)
 • rozhovory o radosti a nádeji
 • dobre jedlo a veríme, že aj oddych...

 

Program pre

 • pre rodičovské skupiny (vzdelávanie, hovorenie o dôležitých témach, komunita)
 • detské skupiny (dobrovoľníci s deťmi)
 • spoločné aktivity (vonku) pre celú rodinu
 • voľný čas v prírode

 

Ubytovanie

Hotel DROTÁR, Mlynská 411, Hronec

 

Povinné príspevky :

 • ubytovanie a strava - dospelá osoba - 46,- €
 • ubytovanie a strava - dieťa do 12 rokov - 36,- €
 • ceny sú uvádzané na celý pobyt
 • začíname v piatok večerou (o 18,00) a končíme v nedeľu obedom (o 13,00)

 

Dobrovoľný príspevok

pre pomoc Návratu (na cestovné a ubytovanie lektorov), pomohol by nám príspevok vo výške aspoň 20 eur na rodinu (platba na mieste pobytu!)

 

Príspevok na konzultácie, odborné témy a kreatívny program pre deti: 0 eur

 

Podmienky

 • do 31. mája sa treba záväzne prihlásiť na
 • Záujemcovia sú zaregistrovaní na pobyt po potvrdzovacom emaily. Platby musia prebehnúť do 31.mája. Storno poplatky je možné uplatniť: najneskôr 14 dní pred pobytom vo výške 100%.
 • prosíme uhradiť celý poplatok za rodinu prevodom na číslo účtu

IBAN: SK14 3100 0000 0040 0045 8116    variabilný symbol: 22062018

 

 

Čo budeme potrebovať

 • pohodlné oblečenie
 • dobrú náladu         

 

Teší sa na Vás

Tím Centra Návrat v Banskej Bystrici

 

pozvanka pobyt HRONEC

 

 

pdfPozvánka na stiahnutie

pdfInformačný list na stiahnutie