Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Pozývame vás na diskusiu k téme uspávania detí, v rámci ktorej sa môžte prísť podeliť o svoje skúsenosti, nabrať inšpiráciu, alebo si oddýchnuť v kruhu rodičov.

 Pozývame vás na diskusiu pre rodičov na “večnú” tému:

Uspávanie detí

Príďte sa podeliť o vaše skúsenosti, nabrať inšpiráciu, alebo/a si oddýchnuť v kruhu rodičov.

kedy: v stredu 24. mája 2017 od 10:00

kde: Centrum Návrat v Banskej Bystrici, Nám. SNP 16 (Beniczkého pasáž)

Pre deti je zabezpečený program s našimi dobrovoľníkmi v herni MC Detský prístav, ktorá sa nachádza na prízemí.

Váš záujem vás prosíme nahlásiť na tel. č.:  0918 653 817 alebo mailom na lucia.ziakova@navrat.sk

Tešíme sa na vás.
Vaši Návraťáci z Centra Návrat v Banskej Bystrici