Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Centrum Návrat v Prešove


Prešovské Centrum Návrat je druhým najstarším regionálnym Centrom Návrat. V Prešove pôsobíme od októbra 1997 a za ten čas sme sa postupne z jeho okrajových častí dostali až do samotného centra metropoly Šariša. Z centra sa snažíme byť k dispozícii rodinám aj z okolitých krajov a v súčasnosti je v ňom zlúčená aj činnosť bývalého Centra Návrat v Bardejove a Poradenského miesta v Košiciach.

 

Od samotného počiatku sa naša činnosť zameriavala hlavne na podporné služby náhradným rodinám, kedy sme ešte pred oficiálnym založením centra boli v septembri 1996 pri zrode prešovského Klubu náhradných rodín. Ten funguje dodnes a došlo v ňom už k niekoľkonásobnej generačnej obmene náhradných rodín.

 

V súčasnosti poskytuje Centrum Návrat v Prešove komplexné  služby v týchto oblastiach:

  • Priamou prácou v teréne, v prirodzenom prostredí, sme blízko rodinám, ktoré sú v náročnej životnej situácii. Poradenstvom, advokáciou, sprevádzaním a podpornými službami pracujeme na zlepšení ich životnej situácie, aby mohli deti ostať so svojimi rodičmi alebo aby sa mohli čo najskôr vrátiť naspäť domov.

  • Pre tých, ktorí sa rozhodli prijať dieťa sa od začiatku snažíme byť  podporou a sprevádzať ich v celom procese. Poskytujeme poradenstvo záujemcom o náhradnú rodinnú starostlivosť, realizujeme prípravu žiadateľov vo všetkých jej formách. Vyhľadávame pre opustené deti náhradných rodičov, nové rodiny sprevádzame obdobím prijatia a adaptácie a následne im poskytujeme celé spektrum odborných a podporných služieb (poradenstvo, terapie, pobyty, vzdelávania, ...), ktorými im pomáhame, v čo najväčšej miere zvládnuť situácie, ktoré prináša náhradné rodičovstvo.

  • Priestory nášho centra sú denne k dispozícii všetkým rodinám, ktoré sa boria s rôznymi ťažkosťami /sociálnymi, výchovnými, vzťahovými, .../a ktoré hľadajú usmernenie a pomoc pre ich zvládnutie. V Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu zároveň vytvárame pre deti a mládež z týchto rodín priestor a príležitosti pre realizáciu aktivít, ktorými im pomáhame zvládať rôzne úskalia života, rešpektujúc ich sociálne a emocionálne potreby.

A keďže platí ,,iný kraj, iný mrav", aj naše centrum má svoje špecifiká. Našou doménou je advokácia práv klientov – hľadanie niekedy aj netypických riešení v prospech rodín a detí v nich žijúcich. Svoju pozornosť venujeme špecifickým odborným a terapeutickým službám: filiálnej terapii, v ktorej si tatovia a mamy osvojujú efektívnejšie výchovné postupy pod vedením skúsených odborníkov, dyadickej terapii zameranej na liečenie traumatizovaných detí v nových vzťahoch s náhradnými rodičmi, sprevádzaniu v kontakte rodičov s deťmi (napr. po rozvode) s prvkami rodinnej mediácie.  Už skoro rok realizujeme Klub malkáčov, podpornú aktivitu pre rodičov s maličkými deťmi.

 

Ak sa chcete o nás a aj našich ďalších službách dozvedieť viac, neváhajte nás navštíviť.

 

Tím Centra Návrat v Prešove

 

Centrum Návrat v Prešove a Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu 

Svätoplukova 12, 080 01 Prešov

tel., fax: +421 517 711 679, +421 918 391 019
navratpo@navrat.sk

 

Ako by ste odpovedali na otázku, koľko zmyslov má človek? Na prvý pohľad jednoduchá otázka.

Týmto heslom sa niesol druhý marcový víkend, ktorý sme strávili spolu s rodinami čerstvo prijatých detí pod Tatrami v obci Gerlachov.

Denne v práci hovoríme s deťmi o ťažších témach z ich životov. Naše kolegyne sa podelili o to, ako im pritom pomáha tzv. komunikačná bednička. 

 

NaHlas o prijatí sme hovorili, diskutovali, zdieľali a bubnovali s deťmi a mladými z náhradných rodín a rodín v ohrození v meste Prešov.

S deťmi a mladými z rodín v ohrození i náhradných rodín sa nám podarilo zorganizovať  a stráviť spoločný čas na troch outoorových výletoch.

Pozývame vás na verejný happening do Centra Návrat v Prešove. Pridajte sa k spoločnej bubnovačke, na ktorej budeme hovoriť NaHlas o prijatí. 

Pred nejakým časom som písala príbeh o stratenej a zabudnutej Hanke. Bolo mi smutno nielen z obsahu toho článku, ale aj zo mňa samej. Hnevala som sa na seba. Prečo píšem o tejto nádhernej službe tak kriticky a negatívne? Vtedy som si sľúbila, že napíšem aj to krásne, lebo som svedkom, ako sa v mojej blízkosti rodia nové vzťahy. A tak píšem ... Príbeh o Nájdených deťoch

 

... môjho dieťaťa cez spoznávanie vlastnej životnej histórie.

Tak znel hlavný cieľ víkendového pobytu náhradných rodín, s ktorými sme strávili dva dni v Krásnohorskej Dlhej Lúke.

Ivana sa dostala do detského domova spolu so svojimi súrodencami, keď mala 5 rokov. Keďže bola najstaršia, akosi automaticky preberala zodpovednosť i starostlivosť o svojich bratov a sestru. Od začiatku sa snažila byť silná a viac dávať ako dostávať.

V našej práci sa často stretávame s tým, že nie vždy môžu byť deti spolu so svojimi rodičmi. A občas sa stretneme aj s tým, že súrodencov, ktorých život rozdelil do rôznych nových rodín, môžeme znovu spájať.