Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Hľadáme do tímu finančného manažéra, pre ktorého je zaujímavé prostredie stabilnej mimovládnej organizácie, ktorá viac ako 20 rokov pracuje v oblasti sociálneho poradenstva pre deti a rodiny. Návrat je celoslovensky pôsobiaca organizácia pričom ekonomické pracovisko je v Bratislave.

 

Obsahom práce (v súčinnosti vo dvojici ekonómov) je:

  • zodpovednosť za komplexné spracovanie  a vedenie účtovnej/podvojné účtovníctvo/ a mzdovej agendy a personalistiky/cca 40 zamestnancov/ , koordinovanie a výkon  činností s tým súvisiacich , spracovanie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania, výkazov do poisťovní, štatistické výkazy, komunikácia s finančnými inštitúciami a auditormi
  • tvorba a reportovanie finančnej časti projektov zo štátnych zdrojov, zdrojov EU, grantov, donorov
  •  sledovanie a tvorba rozpočtu organizácie, projektov v koordinácii z ostatnými zodpovednými kolegami
  • sledovanie zákonných povinností organizácie /povinné zverejňovania údajov, 2% dane, BOZP, ochrana osobných údajov, poistenie majetku/
  •  posudzovanie rôznych typov zmlúv z finančného pohľadu

 

Ďalšie konkrétnosti môžeme komunikovať na osobnom stretnutí.

Kontakt: marek.rohacek@navrat.sk