Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Aktuality

...nebyť len mamou, ale mamou Lenky  a Maťka.

Krátko pred tým, než som začala písať túto správičku, pohádala som sa svojou 4 ročnou dcérou. Vôbec som nebola v pohode, stratila som sa v bezmoci a hneve a povedala som jej tvrdé slová o tom aká je rozmazná a nevďačná, a to všetko pre jednu mandarínku, ktorú s hysterickým plačom omietla zjesť.

Hovorí dnes už mladý muž Ondro o svojej novej mame a otcovi. Pozrite si celý jeho príbeh.

Vďaka, Juraj, za spoločný čas tu...

19. november sa bude niesť v znamení jedinečnej diskusie a výstavy v spoločnosti jedinečných ľudí. Príďte spolu s nami nahliadnuť pod povrch toho, ako sú vnímané a aké v skutočnosti sú rodiny v ohrození.

To, čo sme v živote zažili, nám dáva silu, no niekedy nás to o ňu aj oberá. O tom sme sa rozprávali na októbrovom pobyte pre rodiny.

Terénna práca znamená veľa cestovania. Spolu s rodinami sa snažíme vytvárať bezpečný domov pre deti. Sme radi, že vďaka ochotným a štedrým ľuďom sa vieme dostať bezpečne k vám a potom zas naspäť.

Od konca júla do konca septembra vzdeláva tím našich 14 odborníkov a 2 externí spolupracovníci Návratu stovky pracovníkov z oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Témou je Sociálna diagnostika.

Pozývame vás na seminár pre odborníkov z oblasti SPOD a SK, profesionálnych rodičov a iných odborníkov, ktorí sa zaujímajú o problematiku Fetálneho alkoholového syndrómu a možnosti diagnostiky a terapie na Slovensku.

V spolupráci a s podporou mesta Prešov realizujeme aj tento rok v rámci činnosti nášho centra vybrané služby, ktoré mesto parciálne financuje, čím prispieva k podpore ich dostupnosti pre tých, ktorí ich potrebujú.