Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Aktuality

Pozývame vás na vzdelávací seminár so Janette Maziniovou Motlovou.

...bolo deti lepšie počuť! V stredu 16. novembra mestská obývačka ožila bubnovačkou 250 detí, mladých ľudí i dospelákov.

Pripravte sa na myšlienkovú revolúciu! Pripravte sa na to, že terapiu dieťaťa máte vo vlastných rukách!

Zorganizovali sme dôležitý seminár o prevencii odoberania najmenších detí z rodín, na ktorom sa stretlo 80 účastníkov.

Aká je vaša životná téma, oblasť, v ktorej by ste radi prispeli k zmene?

Pozývame vás, odborných pracovníkov i laickú verejnosť, na jedinečný seminár podporujúci prevenciu odoberania a opúšťania najmenších detí.