Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Aktuality

Možnosť prihlásiť sa na posledné miesta Akreditovaného kurzu prípravy profesionálnych rodičov je ešte aktuálna.

Veríme v silu rodičovstva, rodičovstva ako vzťahu, ktorý je sľubom, záväzkom a zodpovednosťou. 

Pozývame vás na zážitkový seminár pre odbornú verejnosť s lektormi z Českej republiky.

A robilo nám to radosť.

MÁŠ TO V SEBE aby si to mohol rozvíjať pre iných.

Zmierňovanie utrpenia opustených detí je možné už aj na pôde nemocnice.

Pozývame vás na vzdelávací seminár so Janette Maziniovou Motlovou.

...bolo deti lepšie počuť! V stredu 16. novembra mestská obývačka ožila bubnovačkou 250 detí, mladých ľudí i dospelákov.

Pripravte sa na myšlienkovú revolúciu! Pripravte sa na to, že terapiu dieťaťa máte vo vlastných rukách!

Zorganizovali sme dôležitý seminár o prevencii odoberania najmenších detí z rodín, na ktorom sa stretlo 80 účastníkov.