Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Aktuality

Na Pohode 2017 sa Marek Roháček rozprával so svojimi hosťami spisovateľkou Moniku Kompaníkovou, náhradnou mamou

Barborou Lenárdovou a bábkoherečkou Alžbetou Kovaničovou o význame komunity v živote dieťaťa.

...som veľmi dôležitá osoba. V Centre Návrat v Banskej Bystrici sa pomaly ale isto formuje druhá podporná skupina mladých ľudí  „JuniorPoradcov“

 

V Návrate prichádzame na to, že v rodinách, ktorým poskytujeme pomoc, iba naše a ich vlastné sily nestačia. A tak hľadáme spolupracovníkov z organizácií, inštitúcií, škôl, ale aj vnímavých susedov, dobrovoľníkov, rodiny zblízka i zďaleka, aby pomohli, aby rodiny mohli ostať spolu.

 

Hľadať porozumenie i dorozumenie k tomu, prečo fungujú takto, je neľahké. Neraz musíme na rôznych miestach vysvetľovať veľa o chudobe, dokonca generačnej, o cyklickom opakovaní tých istých „chýb“. Sú to chyby? Môže dať niekto to, čo nedostal? A ak rodič môže dať len nejaké percentá z toho čo od neho očakávame, kto doplní ten zvyšok tak, aby rodina ostala spolu?

 

Ak sa podarí odborníkom aj laikom spolu vyladiť a vytvoriť podpornú sieť pre ohrozenú rodinu, ostanú spolu. Ak nie, ostanú deti bez dennodenného kontaktu s rodičmi. Trauma z odlúčenia má vážne dôsledky pre ďalší zdravý rozvoj dieťaťa.

Tak poďme spolu do toho. Poďme tie vzťahy udržiavať, aby nebolo treba nadväzovať nové, na ktorých sú už uzlíky po roztrhnutí.

 

Ako sa nám to spolu darilo minulý rok?

 • pomáhali sme 168 rodinám v kríze, z čoho bolo v tomto roku 50 nových rodín, naše služby mali dopad na 412 detí

• organizovali sme pravidelné stretnutia spolupracujúcih odborníkov v Bratislave a Žiline, zorganizovali sme seminár o prevencii odoberania najmenších detí Keď sa narodíš, máš žiť v rodine II, na ktorom sa zúčastnlo 80 účastníkov

• pripravili a realizovali sme 3 víkendové pobyty pre rodiny v ohrození, ktorých sa zúčastnilo 16 rodín

• sprevádzali sme 12 žien obdobím tehotenstva, aby sme predišli odňatiu ich detí do detského domova a aby sme predišli opusteniu dieťaťa, teda tzv. prvému násiliu, ktoré býva spáchané na dieťati (podľa WHO)

 

Za týmito číslami sa skrývajú príbehy rodín a našej práce s nimi. Vybrali sme pre vás jeden z mnohých, ktorý nám prináša veľkú radosť:  

„Pracujeme s veľmi mladou maminou a jej dvoma deťmi, z ktorých jedno mala už ako 14-ročná. Počúvame ju, oceňujeme, podporujeme, diskusiami usmerňujeme. Sprostredkovali sme jej tiež pomoc inej osoby, skúsenej mamy, ktorá jej odovzdáva svoje skúsenosti a zručnosti mamy. Azda vďaka tomu všetkému si viac verí, učí sa, stojí pevnejšie na nohách, vie si vypýtať, čo potrebuje. Začala sa viac venovať deťom, sama, snaží sa im byť lepšou mamou. Viac sa s nimi hrá a trávia spolu viac spoločného a hlavne spokojného času.“  Júlia Šimeková, Centrum Návrat v Žiline

Viac si môžete prečítať v našej novej správe za rok 2016.

 

Evelýna Teťáková, Centrum Návrat v Banskej Bystrici

 

 

 

...pozývame vás na pohoďácku interaktívnu diskusiu v sobotu 8.7. o 18:00 - 19:00 v Optimistane Nadácie Orange.

... môjho dieťaťa cez spoznávanie vlastnej životnej histórie.

Tak znel hlavný cieľ víkendového pobytu náhradných rodín, s ktorými sme strávili dva dni v Krásnohorskej Dlhej Lúke.

Pozývame vás na benefičný koncert, ktorý pomôžte rodine pani Margity ohrozenej rozdelením kvôli bývaniu.

Kaviareň Rodinné poklady sa stala miestom mnohých príjemných stretnutí pozvaných i okoloidúcich rodín a dobroprajníkov Návratu.

Pozývame vás na diskusiu k téme uspávania detí, v rámci ktorej sa môžte prísť podeliť o svoje skúsenosti, nabrať inšpiráciu, alebo si oddýchnuť v kruhu rodičov.

Milí naši pravidelní darcovia, radi by sme sa s vami stretli osobne, aby sme sa mohli navzájom lepšie spoznať a mohli ste nazrieť do našej práce a plánov zblízka.

Milí náhradní rodičia, pozývame vás na dve sobotné stretnutia k téme životného príbehu prijatých detí.