Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Aktuality

Pozývame Vás stretnúť sa pri kávičke a koláčiku a porozprávať sa o téme: ,,Už som mu/jej to tisíckrát hovoril/a... a stále nič."

Máme moc urobiť niečo, aby konkrétne dieťa psychicky neumrelo. (Za)chráňme Kukulíka.

V Centre Návrat v Prešove a Žiline hľadáme dobrovoľníkov k deťom najmä na kluby a víkendové pobyty.

Pozývame vás na zdieľací seminár v Banskej Bystrici pre pomáhajúcich profesionálov, ktorí pracujú s rozvádzajúcimi alebo rozchádzajúcimi sa rodičmi.

Možnosť prihlásiť sa na posledné miesta Akreditovaného kurzu prípravy profesionálnych rodičov je ešte aktuálna.

Veríme v silu rodičovstva, rodičovstva ako vzťahu, ktorý je sľubom, záväzkom a zodpovednosťou. 

Pozývame vás na zážitkový seminár pre odbornú verejnosť s lektormi z Českej republiky.

A robilo nám to radosť.

MÁŠ TO V SEBE aby si to mohol rozvíjať pre iných.

Zmierňovanie utrpenia opustených detí je možné už aj na pôde nemocnice.