Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Aktuality

Pozývame vás na diskusiu k téme uspávania detí, v rámci ktorej sa môžte prísť podeliť o svoje skúsenosti, nabrať inšpiráciu, alebo si oddýchnuť v kruhu rodičov.

Milí naši pravidelní darcovia, radi by sme sa s vami stretli osobne, aby sme sa mohli navzájom lepšie spoznať a mohli ste nazrieť do našej práce a plánov zblízka.

Milí náhradní rodičia, pozývame vás na dve sobotné stretnutia k téme životného príbehu prijatých detí.

Príbeh dňa, ktorý si hovorí čistý sa dotýka nás všetkých a v Návrate ho vnímame ako príležitosť pozastaviť sa, obzrieť a naučiť sa z tohto dňa to, čo nám pomôže robiť našu prácu lepšie v dňoch ďalších. 

Pozývame Vás stretnúť sa pri kávičke a koláčiku a porozprávať sa o téme: ,,Už som mu/jej to tisíckrát hovoril/a... a stále nič."

Máme moc urobiť niečo, aby konkrétne dieťa psychicky neumrelo. (Za)chráňme Kukulíka.

V Centre Návrat v Prešove a Žiline hľadáme dobrovoľníkov k deťom najmä na kluby a víkendové pobyty.

Pozývame vás na zdieľací seminár v Banskej Bystrici pre pomáhajúcich profesionálov, ktorí pracujú s rozvádzajúcimi alebo rozchádzajúcimi sa rodičmi.

Možnosť prihlásiť sa na posledné miesta Akreditovaného kurzu prípravy profesionálnych rodičov je ešte aktuálna.

Veríme v silu rodičovstva, rodičovstva ako vzťahu, ktorý je sľubom, záväzkom a zodpovednosťou.