Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Aktuality

V poradí už tretí seminár pre lekárov a sestry s názvom Narodení do samoty sa uskutočnil koncom mája v Nemocnici F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Prečítajte si ako sa pozerá na adopciu starý otec Peter.

Pozývame vás na poradensko- zážitkový pobyt pre náhradné rodiny.

Terapia dotykom rozvíja vnímavé a rešpektujúce opatrovateľské zručnosti pre veľmi zraniteľnú skupinu detí.

Centrum Návrat v Žiline rozširuje tím svojich dobrovoľníkov.

Pozývame rodičov na skupinový zážitkový seminár.

Na záver roku 2017 sme strávili príjemný čas s nadšencami, ktorí prišli podporiť benefičné bedmintonové podujatie v Nižnej.

Do miestnosti vchádza 2-ročné chlapčiatko. Veľké oči sú vystrašené. Stíska ruku svojej

NaHlas o prijatí sme hovorili, diskutovali, zdieľali a bubnovali s deťmi a mladými z náhradných rodín a rodín v ohrození v meste Prešov.

Tisícky detí a mladých dospelých sa 20. novembra zapojili do celoslovenskej bubnovačky organizovanej Kolíciou pre deti Slovensko, ktorá niesla názov „Aby bolo deti lepšie počuť“.