Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Aktuality

Vďaka, Juraj, za spoločný čas tu...

19. november sa bude niesť v znamení jedinečnej diskusie a výstavy v spoločnosti jedinečných ľudí. Príďte spolu s nami nahliadnuť pod povrch toho, ako sú vnímané a aké v skutočnosti sú rodiny v ohrození.

To, čo sme v živote zažili, nám dáva silu, no niekedy nás to o ňu aj oberá. O tom sme sa rozprávali na októbrovom pobyte pre rodiny.

Terénna práca znamená veľa cestovania. Spolu s rodinami sa snažíme vytvárať bezpečný domov pre deti. Sme radi, že vďaka ochotným a štedrým ľuďom sa vieme dostať bezpečne k vám a potom zas naspäť.

Od konca júla do konca septembra vzdeláva tím našich 14 odborníkov a 2 externí spolupracovníci Návratu stovky pracovníkov z oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Témou je Sociálna diagnostika.

Pozývame vás na seminár pre odborníkov z oblasti SPOD a SK, profesionálnych rodičov a iných odborníkov, ktorí sa zaujímajú o problematiku Fetálneho alkoholového syndrómu a možnosti diagnostiky a terapie na Slovensku.

V spolupráci a s podporou mesta Prešov realizujeme aj tento rok v rámci činnosti nášho centra vybrané služby, ktoré mesto parciálne financuje, čím prispieva k podpore ich dostupnosti pre tých, ktorí ich potrebujú.

Tri tvorivé tvory, kaviareň, záhrada, alkohol, nosenie, srdce, rozchod, vzdor... toto všetko a ešte viac rôznym spôsobom namixované bude na 7. ročníku výnimočného Festivalu „9 dní o tom“.

Na to, aby človek dostal občas bláznivý nápad netreba veľa. Stačí svieži vzduch a hrejivé slnečné lúče prvého jarného dňa.

Pozývame vás na neformálnu diskusiu pre rodičov o tom, prečo je pohoda rodiča dôležitá, čo našu pohodu posilňuje a čo oslabuje...