Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Aktuality

Minulý pondelok sme sa na seminári a interaktívnych stanovištiach v IKEA rozprávali s rodinami o tom ako trávia čas pred spaním. Našim cieľom bolo upriamiť pozornosť rodín na význam večerných rituálov a inšpirovať ich, aby venovali čas spoločnému zaspávaniu s deťmi.

Sme radi, že sa nám tento rok podarilo prehĺbiť dlhoročné partnerstvo s IKEA Bratislava a prostredníctvom spoločného projektu “Aby RODINA bola DOMOV pre DETI“ budeme spolu pomáhať rodinám v ohrození budovať dobrý domov pre svoje deti.

Pýtali sme sa rodičov v obchodnom dome IKEA. A ich ratolestí sme sa pýtali, kde sa doma cítia najbezpečnejšie, kde majú také svoje bezpečné miestečko, kam si môžu zaliezť a dobre sa tam cítia.