Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Máte doma dobrý hrebeň? Taký, ktorý prospieva vašim vlasom? Keď ho používate, tak vaše vlasy sú krásne, lesklé a zdravé. Takýmto spoľahlivým nástrojom na „česanie“ vzťahov je dobrá komunikácia. Pomáha nám žiť krásny a šťastný život, vytvárať láskyplné vzťahy a uľahčuje výchovu detí.

 

Učenia chtivých rodičov pozývame na skupinový zážitkový seminár komunikácie na podporu  komunikačných zručností  a rodičovskej sebadôvery.

 

O čom to bude? Čo je pre mňa komunikácia? Základné prvky komunikácie a ako ich používame. Ako viem počúvať? Hovoriť vie každý... tak prečo si nerozumieme? Dá sa predchádzať zbytočným konfliktom? Ako ma vnímajú iní? Ako vidím sám seba? Viem, v čom som dobrý? Čo je pre mňa výzvou?

Situácie zo života, zdieľanie v skupine a zábavné cvičenia vám pomôžu v bežnom živote lepšie pochopiť iných, jasnejšie sa vyjadrovať, predísť nedorozumeniam, mať viac trpezlivosti, byť nad vecou alebo obhájiť vecne svoju pravdu.

 

Tréning je rozdelený do 4 stretnutí pre uzavretú skupinu účastníkov. Je zameraný na objavenie a uvedomenie si toho, čo viete, o čo sa môžete oprieť  a ako posilniť svoje slabšie stránky v komunikácii.

 

Tréningom Vás budú sprevádzať: Norika Lištiaková ( externá spolupracovníčka Návratu, trénerka komunikácie metódou VIT a koučka) a  Eva Teťáková ( poradenstvo pre rodiny)

 

Termíny:            19. apríl, 3. máj, 17. máj, 31. máj 2018 v čase od 16,30 do 19,30

                             

Miesto:               Návrat Banská Bystrica, Námestie SNP 16, Beniczkého pasáž

 

Príspevok:         30 eur/osoba

 

Prihlásiť sa môžete do 12. apríla na adrese: eva.tetakova@navrat.sk, 0907 518 180

 

Pozývame Vás do dobrej rodičovskej spoločnosti, kde môžete stráviť príjemné a užitočné chvíle.

 

Tešíme sa na vás.

 

Tím Centra Návrat v Banskej Bystrici

 

pdfPozvánka na stiahnutie