Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Vecí, ktoré sa minulý rok udiali bolo omnoho viac, nehovoriac o príbehoch, ktoré sa za číslami skrývajú - vybrali sme však aspoň niektoré z nich, ktoré nás povzbudzujú v tomto čase.

 

 1. Vytvorili sme prvý kufrík pre opustené dieťa - Kufrík pre Kukulíka - plný cenností, ktoré dokazujú, že nebolo svoje prvé dni na svete samé a viacerým ľuďom na ňom záležalo a záleží.

 2. Poskytli sme psychologickú a terapeutickú starostlivosť desiatkam rodín a detí v našich priestoroch alebo v domácnosti klientov. Terapiami na podporu vzťahu medzi rodičom a dieťaťom a preliečenie tráum z detstva prešlo viac ako 70 rodín a ich detí.
  V našej poradenskej starostlivosti bolo priebežne takmer 200 náhradných rodín, v ktorých žije 250 detí.

 3. Začali sme sa venovať nastavovaniu, testovaniu a facilitovaniu odľahčovacej služby pre rodiny (postráženie, doučovanie detí, venovanie sa voľnočasovým a rozvojovým aktivitám, rola chýbajúceho brata/starého otca/mamy/tety/uja,...), ktorá pomôže rodinám čeliacim neprimeranej záťaži z ťažkej životnej situácie či prijatia detí so špeciálnymi potrebami oddýchnuť si a nabrať novú silu.

 4. Tešíme sa, že nám v našej práci s rodinami v minulom roku pomáhalo viac ako 60 dobrovoľníkov a že mnohí z nich sa zapojili aj do vyššie spomínanej formy priamej podpory rodín.

 5. Kampaňou Máš to v sebe sme spustili projekt (Keď) Ide o život a povzbudzovali ľudí aby využili to, čo majú v sebe - inštinkt pomôcť 
  deťom, ktorým ide (rôznym spôsobom) o život a nachádzajú sa v okolí každého z nás.

 6. Pilotne sme vzdelávali v téme Zisťovanie názoru dieťaťa, ktoré sa v minulom roku stalo novou povinnosťou v súdnych konaniach týkajúcich sa detí a rozšírilo priamu prácu s deťmi v sociálno-právnej ochrany detí.

 7. Zorganizovali sme a viedli Prvý tréning lektorov terapie dotykom a vyškolili tak 8 lektorov, ktorí ju po absolvovaní praktických skúšok a supervízie budú využívať v práci s rodinami a deťmi.

 8. Podarilo sa nám nájsť skvelý priestor, do ktorého sa vmestí celý náš bratislavský tím a presťahovali sme sa na Pluhovú 1 oproti Kuchajde.

 9. Vydali sme prvú interaktívnu knižku pre deti, ktorých rodičia sa rozvádzajú alebo rozchádzajú: Ako sa môže meniť rodina a knižku k tejto téme pre rodičov: Aby rozchodili váš rozchod, ktorá im pomáha lepšie pochopiť prežívanie ich detí. Dotlačili sme niekoľko ďalších cenných publikácií: Nádej na uzdravenie, Rob(í)me knihy života, Rodič ako detské ihrisko, Vieš kto si?. Celú našu ponuku nájdete v sekcii naše publikácie.

Ďakujeme vám - naši podporovatelia, partneri, spolupracovníci, dobrovoľníci, rodiny, naši priatelia, že ste boli týchto, ale aj množstva iných príbehov minulého roka, súčasťou!