Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Aktuality

A robilo nám to radosť.

Pri stretávaní dieťaťa z náhradnej rodiny s biologickými rodičmi sa stretávajú rôzne predstavy, túžby a potreby. Náprave vzťahov pomáha sprevádzanie.

Diskusia o deťoch, ktoré sa narodili do samoty

Otvárame výnimočný tréning lektorov terapie dotykom pre prácu s ohrozenými rodinami 

Pozývame všetkých pomáhajúcich profesionálov, ktorí pracujú v sociálnej oblasti, s rodinami v ohrození.

Pozývame všetkých pomáhajúcich profesionálov, ktorí pracujú s rodinami v ohrození a zaujíma vás téma bezpečnej vzťahovej väzby.

V roku 2018 sa nám v Návrate podarilo mnoho vecí.  Chceli by sme sa s vami o ne podeliť. 

Tretie pokračovanie príbehu malej Sibél z pohľadu jej pestúnskej mamy.

Pozrite si tretie video o pestúnstve s rodinou Foltínovcov.

Aké je to byť pestúnkou samožiadateľkou? Aká je to láska?