Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Aktuality

Prečítajte si ako sa pozerá na adopciu starý otec Peter.

Pozývame vás na poradensko- zážitkový pobyt pre adoptívne rodiny.

25 rokov sa NRS na Slovensku vyvíja v zásade dobre, opustené deti sú vo väčšine v rodinách, a nie v bezvzťahových inštitúciách typu detský domov.

Milí záujemcovia, pozývame vás na Akreditovaný kurz prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. 

A prečo vlastne Maruška šla?

Prinášame vám článok o rodinnej starostlivosti a opustených deťoch z roku 1922. Nenechajte sa zmiasť. Aj keď od vydania článku uplynulo 96 rokov, obsah nie je až taký starý, ako by sa spočiatku mohlo zdať - je totiž o všetkom tom, o čo sa v Návrate snažíme aj dnes.

Ako by ste odpovedali na otázku, koľko zmyslov má človek? Na prvý pohľad jednoduchá otázka.

Terapia dotykom rozvíja vnímavé a rešpektujúce opatrovateľské zručnosti pre veľmi zraniteľnú skupinu detí.

Aj ja som v Zozname – 6 mesiacov čakám na svoju adopciu. Teda na svoju novú rodinu. Od začiatku mi zodpovední tvrdili, že raz sa to podarí.

Centrum Návrat v Žiline rozširuje tím svojich dobrovoľníkov.