Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Stretli ste sa u detí so sexualizovaným správaním? Pomôžeme vám tieto ťažké situácie správne vyhodnotiť a primerane na ne reagovať.


Pozývame vás 16.6. na odborný seminár ,,Psychosexuálny vývin dieťaťa", na ktorom budeme spolu nachádzať odpovede na otázky:

  • Čo patrí k zdravému sexuálnemu vývinu  detí a čo už nie?
  • Je takéto správanie normálne?
  • Aké sú príčiny takéhoto správania?
  • Ako mám naň reagovať a čo podniknúť? 


Účastnícky poplatok: 20 EUR.

Viac informácii o seminári a prihlášku nájdete nižšie. 

 

Prihláška na seminár Psychosexuálny vývin dieťaťa 2015

Pozvánka na seminar Psychosexuálny vývin dieťaťa 2015