Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Ponúkame vám možnosť prihlásiť sa na vzdelávacie semináre z cyklu Rob(í)me ochranu detí s deťmi. Oba semináre sú určené pre odbornú verejnosť pôsobiacu v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

Prvý seminár:

Zapojenie dieťaťa do rozhodovania.

Organizujete „prípadovky“ s aktívnou účasťou dieťaťa?  

Uvažujete o tom ako včleniť dieťa do rozhodovania o jeho živote? 

 

Na seminári sa naučíte ako pripraviť dieťa, aby sa s nami dospelými cítilo bezpečnejšie, a aby nebolo len objektom ochrany detí, ale aby ju spolu s nami vytváralo a využívalo sebe na prospech.

Naučené môžete využiť napr. pri výchovných opatreniach, rozvodoch, umiestnení dieťaťa v zariadeniach, presunoch dieťaťa medzi zariadeniami a pod. 

 

kedy:  12. októbra v čase od 9:30 do 16:30

kde:  Úrad  žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina

 

poplatok za vzdelávanie: 70 EUR/osoba. 

Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 5. 10. 2017 – na účet IBAN:  SK14 3100 0000 0040 0045 8116, Prima banka,  variabilný symbol: 12102017, do poznámky uveďte priezvisko účastníka kvôli identifikácii platby.

 

Prihlásiť sa je možné do 5.10. 2017 cez elektronický formulár

(Počet miest je limitovaný, o poradí rozhoduje dátum registrácie účastníka)

kontakt: zuzana.bugosova@navrat.sk

 

pdfPozvánka na stiahnutie v pdf.

 


Druhý seminár: 

Prípadové konferencie za účasti detí (dobrá prax, eliminácia rizík)

Realizujete „prípadovky“  a iné pracovné stretnutia o živote dieťaťa s účasťou dieťaťa?


Seminár je určený pre širšiu odbornú verejnosť (sociálni pracovníci a psychológovia), ktorá v rámci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podporuje vstup dieťaťa do rozhodovacích procesov zasahujúcich jeho život (výchovné opatrenia, usporiadanie porozvodovej starostlivosti, odchody do a z detského domova/diagnostického centra, presuny z profesionálnej rodiny na iné miesto).

 

kedy:  13. októbra v čase od 9:30 do 12:30

kde:  Úrad  žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina

 

poplatok za vzdelávanie: 20 EUR/osoba. Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 5.10. 2017 – na účet IBAN:  SK14 3100 0000 0040 0045 8116, Prima banka, variabilný symbol: 13102017, do poznámky uveďte priezvisko účastníka kvôli identifikácii platby.

 

Prihlásiť sa je možné do 5.10. cez elektronický formulár

(Počet miest je limitovaný, o poradí rozhoduje dátum registrácie účastníka)

kontakt: zuzana.bugosova@navrat.sk

 

pdfPozvánka na stiahnutie v pdf.

 

 

Oba semináre budú viesť lektorky Mgr. Gabriela Pavlíková a Mgr. Zlata Brůžková z o.z. Amalthea.

Viac o lektorokách, ktoré budú semináre viesť sa dočítate tu:

 

V prípade záujmu majú účastníci možnosť objednať si obed za cenu 3,50€.

 

Tešíme sa na Vás.