Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

 

 Trening lektorov dotykoviek final 24 26.10.2016

                                                                                         LOGO CLEN KOALICIE FF

 

Terapia dotykom vychádza z konceptu attachmentu - vzťahovej väzby a pripútania, reflektuje najnovšie poznatky vplyvu komplexnej vývinovej traumy na vývin dieťaťa (dôsledok chronickej nevhodnej starostlivosti v ranom detstve) a najnovšie poznatky z oblasti ťažkostí porúch fetálneho alkoholového spektra (FASD) pre život dieťaťa.

 

Terapia dotykom rozvíja vnímavé a rešpektujúce opatrovateľské zručnosti pre veľmi zraniteľnú skupinu detí a zohľadňuje všetky princípy tzv. pozitívneho rodičovstva odporúčané Radou Európy.

Seminár budú viesť trenérky terapie dotykom z Návratu:

Mgr. Alena Molčanová
Mgr. Dana Žilinčíková

Viac o lektoroch, terapii a Návrate na: www.navrat.sk

 

Absolvent tréningu bude pripravený viesť opatrovateľov a náhradných rodičov detí, ktoré zažili nevhodný, nebezpečný alebo žiadny dotyk v ranom detstve.

 

Po preukázaní tejto schopnosti praktickou ukážkou spojenou so supervíziou obdrží certifikát potvrdzujúci praktické schopnosti absolventa, bude zaradený do celoslovenskej siete lektorov terapie dotykom Návratu a bude podporovaný v ďalšom rozvoji.

 

docxPrihláška na tréning 

Prihlášky zasielajte na adresu danka.zilincikova@navrat.sk, kde nás môžete v prípade otázok aj kontaktovať.

 

Účastnícky poplatok je 100,-€.

 

Výber uchádzačov: Vybraní uchádzači budú oslovení e-mailom.