Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Pozývame vás na odborný seminár pre všetkých odborníkov pracujúcich v oblasti sociálno-právnej ochrany detí, profesionálnych rodičov a iných odborníkov pracujúcich s deťmi, ktoré prežili ranú traumatickú skúsenosť.

 

Budeme hovoriť o deťoch, ktoré majú zážitok ranej traumatickej skúsenosti (deti zneužívané, zanedbávané, opustené či vyňaté z biologickej rodiny). 
 

Tieto deti často vo svojom správaní vykazujú prejavy ako agresivita, negativizmus, vzdor, klamanie, kradnutie, či sexualizované správanie. Často majú viacnásobné diagnózy vrátane ADHD, FAS/D, poruchy správania a emočných porúch (podľa MKCH F90- F98). Ide o deti trpiace komplexnou vývinovou traumou. 

 

Tematické okruhy seminára:

  • Vznik traumy a dopad na vývoj psychiky dieťaťa
  • Ako reagovať na dysregulované správanie dieťaťa s traumou
  • Prevencia zhoršovania stavu dieťaťa

Účastnícky poplatok 20€.

 

Viac sa dozviete v pozvánke pod textom. Pozvánku a prihlášku si môžete stiahnuť. Prihlášky ale aj prípadné otázky posielajte na adresu dvornakova@navrat.sk

Prihláška na seminár Vzťahová väzba a trauma 2015_editovateľná 

Pozvánka na seminár vzťahov väzba a trauma 2015