Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Vzdelávanie

Pozývame vás na odborný seminár pre všetkých odborníkov pracujúcich v oblasti sociálno-právnej ochrany detí, profesionálnych rodičov a iných odborníkov pracujúcich s deťmi, ktoré prežili ranú traumatickú skúsenosť.

Pozývame vás na prvý tréning lektorov terapie dotykom na Slovensku, ktorý sa uskutoční 24.-26.10. 2016 v Banskej Bystrici.

Od konca júla do konca septembra vzdeláva tím našich 14 odborníkov a 2 externí spolupracovníci Návratu stovky pracovníkov z oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Témou je Sociálna diagnostika.

Pozývame vás na seminár pre odborníkov z oblasti SPOD a SK, profesionálnych rodičov a iných odborníkov, ktorí sa zaujímajú o problematiku Fetálneho alkoholového syndrómu a možnosti diagnostiky a terapie na Slovensku.

Stretli ste sa u detí so sexualizovaným správaním? Pomôžeme vám tieto ťažké situácie správne vyhodnotiť a primerane na ne reagovať.

Možnosť prihlásiť sa na posledné miesta Akreditovaného kurzu prípravy profesionálnych rodičov je ešte aktuálna.

Staráte sa o deti, pri ktorých zaužívané výchovné postupy NEFUNGUJÚ? Dosť bolo teórie! Ponúkame sériu praktických seminárov, podľa záujmu počas celého roka.

V októbri 2014 sme vyslali do Prahy dve dvojice lektorov, ktoré mali vzdelávať takmer 40 profesionálov v oblasti adaptačnej etapy v živote náhradnej rodiny.