Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Podpora rodičovstva

Postoje a pocit zodpovednosti obyčajných ľudí sú pre zavedenie prorodinných riešení do praxe rozhodujúce. Preto sme sa od začiatku našej existencie snažili hovoriť o skutočných potrebách opustených detí.

O tom, že detský domov nie je domov a napĺňa iba základné fyziologické potreby detí ale ich psychické potreby nenapĺňa, dokonca deťom v zdravom duševnom, emocionálnom a sociálnom rozvoji bráni. Nie preto, že by vychovávatelia nemali radi zverené deti alebo že by im nechceli dať to najlepšie. Ale jednoducho preto, že dieťa  potrebuje vyrastať v hlbokých, bezpečných a trvalých vzťahoch, ktoré sú možné len v rodine.


Naším cieľom je zvyšovať otvorenosť ľudí pre prijatie dieťaťa a citlivosť pre ozajstné potreby detí, zvyšovať toleranciu okolia voči rodinám, ktoré opustené dieťa prijali a k potrebám rodín, ktoré sa snažia prekonať kritické obdobie a vytvárať dobrý domov pre svoje vlastné deti napriek rôznym ťažkostiam a obmedzeniam, ktorým čelia.


Snažíme sa pristupovať k téme citlivo a profesionálne. V úzkej spolupráci s umelcami a kreatívnymi ľuďmi hľadáme zaujímavé spôsoby, ako komunikovať s verejnosťou. Využívame rozhlas, televíziu, internet, film, divadlo, tlač. Organizujeme interaktívne happeningy a kampane, zúčastňujeme sa festivalov. Originálnou formou priťahujeme pozornosť k našim témam a aktivitám, snažíme sa vyvolať diskusiu a zamyslenie a motivovať ľudí k aktívnemu zapojeniu.

 

Naše doterajšie komunikačné projekty

2017 (Keď) Ide o život II.

2016 (Keď) Ide o život I. - MÁŠ TO V SEBE
2015 Detstvo potrebuje smiech

2014 Detstvo potrebuje hru

2013 Detstvo potrebuje rozprávku

2011 DOSPIEVANIE - Načo sú rodičia deťom v puberte?

2010 SPOLUDOMA - Uspávanie a večerné rituály

2009 SPOLUPRISTOLE - Spoločné stolovanie

 

Projekty vznikli a realizovali sa v ďaka podpore Nadácie Orange.

nadacia logo new web

 

sep 2014 - aug 2015  Aby RODINA bola DOMOV pre DETI - téma spálňa a zaspávanie
sep 2015 - aug 2016 Aby RODINA bola DOMOV pre DETI - téma jedlo a kuchyňa.

 

V rámci projektu sme sa na tieto miestnosti a činnosti v nich pozerali z pohľadu dieťaťa a jeho prežívania. Vyhodnotenia k jednotlivým podtémam nájdete v článkoch ,,Vaše a naše inšpirácie".

 

Projekt Aby RODINA bola DOMOV pre DETI bol súčasťou partnerstva s IKEA Bratislava.

ikea

 

Ochorelo vám dieťa a vy musíte ísť s ním k lekárovi, zobrať si dovolenku, aby ste sa oň doma postarali? Neváhajte sa na chvíľu zastaviť a pokúste sa čas venovaný starostlivosti o choré deti využiť na upevnenie vášho vzťahu.

Máte aj vy doma princeznú či princa na hrášku? Pomôžte mu pokojne zaspať.

Aj v predvianočnom období sme v rámci projektu Aby RODINA bola DOMOV pre DETI s Vami diskutovali na tému budovania vzťahu s Vašimi deťmi v spálni a pri zaspávaní.

Minulý rok sme hovorili o tom, že Detstvo potrebuje rozprávku. Tento rok vravíme, že potrebuje HRU. Tak ako to je?

V rámci projektu Aby RODINA bola DOMOV pre DETI sme sa v septembri - októbri v spolupráci s IKEA venovali téme spoločného zaspávania rodičov a detí a významu uspávania.

Otázka „Načo sú rodičia deťom v puberte?“ nás v Návrate sprevádza už niekoľko mesiacov. Doposiaľ sme sa zaoberali témou dospievania prevažne na ulici. Teraz, na konci jesene, keď je na ulici už sychravejšie, nadišiel čas, aby sme túto tému komunikovali ďalej, smerom k širšej verejnosti.

Sme presvedčení, že každodenné rodinné rituály tvoria najdôležitejšie chvíle detstva. Patrí k nim aj večerné uspávanie.

Pri spoločnom rodinnom stole sa napĺňajú nielen dôležité fyzické (nasýtenie) ale predovšetkým psychické potreby dieťaťa.