Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Pobyty

Služby rodinám, ktoré väčšinou prebiehajú v našich centrách alebo v domácnosti klientov, obohacujeme o víkendové pobyty. S rodinami tam môžeme stráviť viac času, byť s nimi v menej formálnych situáciách a lepšie im porozumieť. Poskytujú nám priestor na hlbšiu diagnostiku, na nahliadnutie do foriem a spôsobov komunikácie v rodinách, vidíme, v čom sa im dobre darí a v čom by potrebovali pomôcť. Tak im môžeme priamo na pobyte alebo neskôr poskytnúť poradenstvo a služby išté na ich mieru.

 

Program pobytu je organizovaný tak, aby rodičia aj deti dostali priestor vyjadrovať svoje emócie a zdieľať sa so svojim prežívaním, čo napomáha prehlbovaniu vzťahov a aj pracovať s pravidlami a režimom. Získajú od nás aj ocenenie snahy a vôle, ocenenie za veci, v ktorých sú dobrí a ktoré im ako ich silné stránky môžu doma ďalej rozvíjať a môžu im pomôcť prekonávaní  kríz.

 

Víkendový pobyt je zároveň priestor pre reflektovanie ťažkej minulosti (čo je dôležité pre jej uvedomenie si a hľadanie nových spôsobov zvládania rôznych záťažových situácií) a na spoločné hľadanie možností realizácie predstáv o budúcnosti.

 

Niektoré pobyty orientujeme viac na vzdelávanie rodičov v nejakej konkrétnej téme, ktorá im môže pomôcť pri porozumení deťom a ich výchove, budovaní pevnejších a hlbších rodinných vzťahov.

 

Počas pobytov je pre deti pripravený špeciálny program, ktorý vedú vyškolení a odborne vedení dobrovoľníci. V niektorých blokoch pracujeme s deťmi a rodičmi spoločne.

 

Zo skúseností vieme, že takáto podporná služba pomáha prehĺbiť vzťah a dôveru rodín a zvyšuje efektivitu priebežne poskytovaných služieb.

Čo som dostala na pobyte so Janette. Ohliadnutie za pobytom pre rodičov rómskych detí so Janette Mottlovou.

Poznáte STanleyho RACHa? My sme sa s ním spolu s náhradnými rodinami stretli na novembrovom poradenstvo-terapeutickom víkendovom pobyte v Banskej Štiavnici. 

Podľa niekoho je STanley veľký, podľa iného malý, niektorí sú presvedčení, že neexistuje.

Týmto heslom sa niesol druhý marcový víkend, ktorý sme strávili spolu s rodinami čerstvo prijatých detí pod Tatrami v obci Gerlachov.

V našej práci sa často stretávame s tým, že nie vždy môžu byť deti spolu so svojimi rodičmi. A občas sa stretneme aj s tým, že súrodencov, ktorých život rozdelil do rôznych nových rodín, môžeme znovu spájať.

To, čo sme v živote zažili, nám dáva silu, no niekedy nás to o ňu aj oberá. O tom sme sa rozprávali na októbrovom pobyte pre rodiny.

Na to, aby človek dostal občas bláznivý nápad netreba veľa. Stačí svieži vzduch a hrejivé slnečné lúče prvého jarného dňa.

Skúste si predstaviť miesto, kde ste sa ako dieťa cítili naozaj bezpečne. Mnohí ľudia si prirodzene predstavia svoj domov či náručie svojich rodičov. Avšak niektorí z nás možno takéto miesto nemali a hľadajú ho dodnes.

Bezpečie sa stalo aj hlavnou témou víkendového pobytu pre mladých v Hermanovciach pri Vranove.