Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Infolinka nielen o adopcii je tu pre záujemcov o náhradné rodičovstvo, náhradných rodičov a ďalších ľudí (učiteľov, príbuzných), ale i samotné deti, či mladých dospelých vyrastajúcich v náhradných rodinách. Na poradcov Infolinky sa môžu obrátiť všetci, ktorí sa chcú poradiť alebo dozvedieť viac o otázkach adopcie, pestúnskej starostlivosti i profesionálneho rodičovstva.

 

Cieľom Infolinky nielen o adopcii 0907 80 80 80 je predovšetkým:

  • poskytnúť informácie a odpovede na otázky o náhradnej rodinnej starostlivosti, 
  • vytvoriť priestor pre odreagovanie pocitov náhradných rodičov, pre ich otázky, postrehy, atď.,
  • poskytnúť klientom sociálno-psychologické poradenstvo,
  • poskytnúť záujemcom kontakt na odborníka pôsobiaceho v regióne, kde klient žije.

Infolinka nielen o adopcii je klientom k dispozícii v utorok a štvrtok od 10.00 do 16.00 a v stredu od 10.00 do 18.00

 

Infolinka nielen o adopcii funguje vďaka spolupráci Návratu a Nadácie Orange (od 1. marca 2001). Ďakujeme! 

 

nadacia logo new web