Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

 1. Budem viesť workshop pre dobrovoľníkov, ktorí pracujú s deťmi z DD, aby im lepšie porozumeli a aby deti z DD mohli žiť v krajine, v ktorej budú s nimi ich deti zostávať

 2. Budem sa venovať vnúčaťu a budem sa snažiť, aby nezažilo opustenie

 3. Budem sa venovať práci ešte zodpovednejšie, aby deti zostali doma a ak nie doma tak v kontakte s rodinou

 4. Budem dávať do povedomia myšlienku rodiny, čo je základ rodiny, súdržnosť, že každé dieťa si zaslúži rodinu

 5. Vzdelávať sa

 6. Zatelefonujem do domova a požiadam o stretnutie s riaditeľom, aby som zistila, že to je cesta

 7. Donesiem priateľom, čo si chcú adoptovať dieťa, knihu Návratu

 8. Nevzdám svoje prácu, budem v nej pokračovať, budem dobrovoľníkom v miestnej komunite

 9. Budem sa snažiť povedať deťom že majú všetky možnosti, čo chcú

 10. Mať pohľad na ľudí z chudoby, že ich primárne neodsudzujeme, dobro si posúvať, empaticky

 11. Budem robiť všetko preto, aby som bola ešte empatickejšia a aby som dokázala dať ľuďom viac možností a priestoru, aby som ich správne sprevádzala

 12. Spomeniem dnešný seminár známym

 13. Robiť viac pre rodiny detí ako pre samotné deti, s ktorými pracujeme v detskom domove, udržiavať kontakt s rodinou, naučiť deti v DD odpúšťať svojim rodičom

 14. Hľadať ľudí, ktorí si chcú zobrať dieťa do starostlivosti

 15. Každý deň spraviť nejakú dobrú vec, dobrovoľníctvo má mnoho ciest ako pomáhať

 16. Väčšia osveta – budem zdieľať video o náhradnom rodičovstve

 17. Ďalej sa budem venovať  sociálnej práci a šíriť hodnoty v sociálnej práci, v budúcnosti budem robiť všetko pre to, aby moje dieťa malo rodiča

 18. Že budem mať lepší kontakt s rodinami, s klientmi – osobnejší, nie ako kontrolovať, ako hrozba že zoberieme deti, budem budovať dôveru a spoluprácu

 19. Budem sa snažiť viac vžiť do problémov klientov a predstavovať si ako by som to prežívala ja, pokúsim sa uľahčiť aj kolegom prácu, poviem, im aké dôležité je viac sa vžiť do života klienta

 20. Neprestanem veriť v krajinu Zostávania

 21. Budem všímavejšia voči mamičkám, ktoré sú v očakávaní

 22. Budem ako rodič príkladom svojim deťom

 23. Budem dnes natáčať prvú časť videoseriálu o vzťahovej väzbe – ešte viac budem počúvať všetkých tých, s ktorými na tom robím a ešte viac sa budem otvárať tým, s ktorými by som mohla na tom diele robiť

 24. Tému zahrniem do prednášok o sociálnej práci s rodinou a zostanem pri nej minimálne v meste Banská Bystrica

Za inšpiratívne odpovede ďakujeme účastníkom seminára Keď sa narodíš, máš žiť v rodine III, ktorý sa uskutočnil začatkom novembra 2018 v Banskej Bystrici.