Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

 • Podpora rodín na Slovensku

  Zapojili sme sa do  výzvy zameranej na trvalo udržateľné a kvalité služby a opatrenia pre deti a rodiny v rámci sociálno právnej ochrany detí. 

 • Byť pestúnom

  Čo to znamená byť pestúnom a darovať vzťah opustenému dieťaťu? Tretí ročník projektu Keď ide o život, sa venuje téme pestúnstva.

 • Tréning terapie dotykom

  Táto terapia rozvíja vnímavé a rešpektujúce opatrovateľské zručnosti pre veľmi zraniteľnú skupinu detí. 

 • Aktuality
 • Články
 • Kino Návrat
 • Fotoalbum